Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Droger

Opioider är samlingsnamnet för de droger och läkemedel som verkar i hjärnan genom att binda till opioidreceptorerna. Hit hör till exempel heroin, morfin och kodein, som framställs av mjölksaften från frökaplarna på opiumvallmon samt preparat som framställs på konstgjord väg, till exempel ketogan och tramadol. Alla opioider är beroendeframkallande. Heroin är det vanligaste missbruksmedlet. Om du använder heroin regelbundet kan toleransen öka redan efter några veckor och du måste ta högre doser för att uppleva heroinkicken. Heroin kan skapa en obalans i din hjärna så att du känner sug efter mer heroin när du försöker sluta.

De konstgjorda medlen, som ofta används som läkemedel vid smärta, kan på sikt också leda till ett beroende.

Om du har hamnat i ett beroende och vill ha hjälp med att sluta är du välkommen att höra av dig till oss på beroendemottagningen.