Sentinel node/portvaktskörtelscintigrafi

Syftet med undersökningen är att lokalisera den första lymfkörteln som tumören dränerar till via lymfflödet och därmed den plats där metastaser först etableras. För patienter med bröstcancer utförs undersökningen i syfte att bespara patienter utan spridning till armhålans lymfkörtlar onödiga besvär från armen efter operationen.

Förberedelser

Inga speciella förberedelser.

Vad visar sentinelnode?

Metoden bygger på konceptet att undersöka om den körtel som först tar emot dränage från tumören är fri från metastaser. Sentinel node scintigrafi görs för att underlätta för kirurgen att hitta körteln.

Hur går undersökningen till?

Sentinel node bröst

Två injektioner ges strax under hudytan i den del av bröstet där tumören sitter. Ibland sker bildtagning i samband med injektionen men inte alltid. Vid operationen använder sig kirurgen av en detektor som kan lokalisera körteln.

Sentinel node malignt melanom

Fyra injektioner ges strax under hudytan, två injektioner på vardera sidan om ärr/melanom. Därefter startar bildtagning för att lokalisera var portvaktskörteln sitter. Undersökningen avslutas med en SPECT/DT, det vill säga kameran tar bilder i olika vinklar runt kroppen. Lymfkörteln blir då lättare att lokalisera.