Sentinel node/portvaktskörtelscintigrafi

Att lokalisera den första lymfkörteln som tumören dränerar till via lymfflödet och därmed den plats där metastaser först etableras. Utförs i syfte att bespara patienter med bröstcancer utan spridning till armhålans lymfkörtlar onödiga besvär från armen efter operationen.

Förberedelser

Inga speciella förberedelser.

Vad visar sentinelnode?

Metoden bygger på konceptet att undersöka om den körtel som först tar emot dränage från tumören är fri från metastaser. Sentinel nodescintigrafi görs för att underlätta för kirurgen att hitta körteln.

Hur går undersökningen till?

Sentinel node bröst

Vanligtvis ger man en injektion djupt i bröstvävnaden och en injektion strax under hudytan. Vid denna undersökning sker oftast ingen bildtagning. Vid operationen använder sig kirurgen av en detektor som kan lokalisera körteln.

Sentinel node malignt melanom

Injektionerna ges strax under hudytan, två injektioner på vardera sidan om ärr/melanom. Därefter startar bildtagning för att lokalisera var portvaktskörteln sitter. När vi hittat den gör vi en markeringar på huden för att göra det lättare för kirurgen att hitta körteln. Om tumören sitter i huvudhalsregionen avslutas undersökningen med en SPECT/DT dvs. kameran tar bilder i olika vinklar runt huvudet. Lymfkörteln blir då lättare att lokalisera.