Trycksår i sätesregionen

Trycksår i sätesregionen kan uppkomma till följd av tryck, skjuv, friktion eller en kombination av dessa faktorer. Den som är äldre, multisjuk eller har nedsatt förmåga att röra sig löper ökad risk för att utveckla trycksår, lågt näringsintag är också en riskfaktor. När ett trycksår uppstår betraktas det som akut, men om ingen behandling sätts in kan det snabbt utvecklas till ett kroniskt sår som kräver plastikkirurgisk operation. Då skrivs remiss till plastikkirurgmottagningen.

Bedömning

När remissen inkommer kallas du till ett läkarbesök för bedömning om eventuell operation. Om operation är aktuellt blir du kallad till trycksårsteamet för samtal med plastikkirurg, kontaktsköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Sedan placeras du på väntelista för operation. För att genomgå operation krävs nikotinfrihet i minst sex veckor före och sex veckor efter operation. När operationen är bokad får du hem en kallelse i brevlådan.

Så går det till

Du blir inneliggande i cirka 14 dagar, därefter flyttas du över till rehabiliteringsmedicinsk avdelning, eller skrivs ut till sjukhus närmare hemorten. Efter två månader blir du uppringd av kontaktsköterskan som ställer frågor om hur det har gått. Efter tre till sex månader kallas du till ett uppföljande läkarbesök.

Operationen

Under operationen är du nedsövd. Först rensas såret rent från död vävnad, sedan sker en stjälkad lambåoperation som innebär att såret täcks med frisk vävnad från närliggande område. De första tio dagarna efter operationen blir du sängliggande i en säng som ger maximal tryckavlastning, därefter används en vanlig säng med luftväxlande madrass (en madrass med cirkulerande luft), i den kan du börja sitträna. Ibland görs operationen i två steg och du kan behöva åka hem emellan operationerna.

Läs mer i vår patientinformation: