Balansprov

Balansprov

Vid utredning av yrsel och balansrubbningar gör man ett balansprov.
Balansorganet i örat består av tre båggångar och två hinnsäckar som registrerar alla rörelser och lägesförändringar.
Balansorganet är kopplat till ögonens rörelser och hjälper tillsammans med känsel och muskler hjärnan att hålla balansen.
När någonting är fel med balansorganet i örat uppträder ofta ofrivilliga ögonrörelser så kallade nystagmus.

Videonystagmografi (VNG)

Videonystagmografi (VNG) är när man mäter ögats rörelse (nystagmus) med hjälp av en videokamera.
För ytterligare information om balansorganets funktion tittar man även på ögonrörelserna vid olika lägesförändringar.
Man kan också mäta båggångsfunktion genom att göra ett kaloriskt prov. Då
sprutas varmt respektive kallt vatten in i hörselgången. Har man då fungerande båggångar blir man yr och typiska ögonrörelser registreras av kameran.
Genom att jämföra reaktionerna kan man se på vilken sida balansfunktionen är nedsatt.

Undersökningen

Förberedelser:
Ett, eller helst två dygn före undersökningen bör du inte ta sömnmedel, lugnande, smärtstillande eller åksjuketabletter. Du får inte heller dricka någon alkohol två dygn före undersökningen.
Läkemedel som du måste ta dagligen, skall du fortsätta med så du inte avbryter en behandling.
Du ska inte vara sminkad runt ögonen eller använda linser, då detta stör provet.

Utförande:
Vid VNG-undersökningen registreras ögonens rörelser med hjälp av kameror bland annat i samband med att man spolar vatten i öronen. Efter varje spolning kan man bli lite yr men det går snabbt över.
Undersökningen tar ungefär en timme.

Video Head Impulse Test

Om balansfunktionen är nedsatt på ett öra blir det svårt att fixera blicken vid
oväntade huvudrörelser. Detta kan man undersöka med hjälp av att titta på en prick samtidigt som en kamera registrerar om blicken viker från pricken när läkaren snabbt rör patientens huvud. Med hjälp av det här testet kan man undersöka samtliga sex båggångar.

Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMP)

Vid VEMP mäts hinnsäckarnas funktion. Hinnsäckarna är sammanlänkade med hals - och ögonmusklerna. Hinnsäckarna kan stimuleras med ljud. När örat stimuleras med ett ljud leds det över till hinnsäckarna. Samtidigt mäter man spänningen i hals-respektive ögonmusklerna.