Hälsenetendinos

Kallas ofta hälseneinflammation, men är egentligen ett överbelastningstillstånd mitt i hälsenan som ger smärta och ofta förtjockning.

Orsak

Upprepade små skador på hälsenan. Smärtan kan t ex komma om man har tränat på ett annorlunda sätt eller med högre intensitet än tidigare. Även äldre kan få dessa besvär. Risken för besvär ökar vid övervikt, användning av olämpliga eller ostadiga skor. Strama vadmuskler kan även anstränga hälsenan extra.

Symtom

  • Smärta och stelhet särskilt på morgonen eller efter stillasittande, vid rörelse i fotleden.
  • Stark brännande smärta dagen efter aktivitet som kan gå över i ständig värk.
  • Förtjockning av hälsenan.
  • Svaghet i hälsenan och ibland små bristningar i senan

Behandling

  • Anpassad aktivitet som inte utlöser uttalade besvär.
  • Adrig kortison på grund av rupturrisk.
  • Fysioterapi (inom primärvården): Dagliga stretchövningar med upprepning minst två gånger om dagen i tre månader. Exempelvis stå med båda hälarna på en kant eller en ribbstol och där både lyfta och sänka ner hälen maximalt. Träningsprogram vid hälsenesmärta.
  • Eventuell klackförhöjning under en kortare tid för att avlasta senan (kan köpas i sportaffär eller på ortopedteknisk verkstad).

Med korrekt behandling förbättras symptomen hos de flesta efter 3-6 månader, men besvären kan även vara mer långdragna.

  • Remiss till ortoped: Om förbättring uteblivit efter 6 månaders behandling kan det eventuellt bli aktuellt med remiss till ortoped. En röntgen av fotled/häl görs då.
  • Sclerosering: Om behandling med sjukgymnastik och stretching misslyckats så kan sklerosering i vissa fall vara ett alternativ till operation. Med hjälp av ultraljudsteknik kan man identifiera den kärlinväxt i hälsenan som ger upphov till besvären. Det innebär att ett medel injiceras i blodkärlen kring hälsenan så att dessa förstörs. Behandlingen behöver vanligtvis upprepas minst tre gånger.