Dentoalveolär kirurgi

Det finns olika typer av mindre käkkirurgiska ingrepp som går under benämningen dentoalveolär kirurgi.

Ingreppen sker i anslutning till eller i nära relation till tandbärande områden i käkarna. Okomplicerade operationer utförs i första hand av din tandläkare. Vid behov remitteras du för käkkirurgisk behandling.  

Exempel på dentoalveolära ingrepp: 

  • Operativt avlägsnande av visdomständer, övertaliga tänder och rotrester  
  • Operativt avlägsnande av tänder med komplicerade förhållanden, exempelvis närhet till nerv eller bihåla  
  • Operativ friläggning av tänder med frambrottshinder 
  • Operativt avlägsnande av cystor i mun- och käkregionen 
  • Rotspetsoperation 
  • Käkbensplastik och biopsi av käkben 
  • Behandling av komplikationer som uppstår efter ingrepp i munhålan, exempelvis: blödning, infektion, tand- och mjukdelsskador 

Bedömning 

När remissen inkommer görs en prioritering över hur snabbt du som patient bör undersökas inför ett eventuellt operativt ingrepp. Du placeras därefter på väntelista. Ibland blir du kallad för undersökning och operation vid samma tillfälle. Detta kan röra sig om enklare operationer såsom operativt avlägsnande visdomständer. 

Operationen  

Som regel sker ingreppen dagkirurgiskt och du behöver inte stanna kvar på vårdavdelning efteråt. De flesta ingrepp sker i lokalbedövning och vid behov kan även lugnande medicinering vara inplanerat. I ovanliga fall krävs narkos. Operationen tar 15 till 75 minuter beroende på ingreppets omfattning. Efter genomförd operations sys operationssåret ihop och du får vanligtvis bita på en kompress för blodstillning.  

Efter käkkirurgiskt ingrepp i munnen 

Under första veckan efter operationen är det normalt att känna ömhet och svullnad. Man kan ibland också blåmärken i ansiktet. Som regel behövs smärtstillande läkemedel efter operationen. Det räcker ofts med vanliga receptfria smärtlindrande preparat. 

När du blivit opererad i munhålan kan du själv vidta åtgärder för att läkningen ska bli så gynnsam som möjligt. 

Mat och dryck

Ät eller drick inte på minst 2 timmar, skölj helst inte ens med vatten under denna tid. Detta är viktigt för att inte förstöra den skyddande propp av levrat blod som bildas och från vilken läkningen utgår. Under det första dygnet är det bra med flytande eller halvfast mat som gärna är sval 

Arbete och fysisk aktivitet

Ta det lugnt första timmarna efter operation. Rök inte. Undvik tungt arbete och kraftigt fysisk ansträngning (bland annat för att minska risken för blödningar i såret).  

Munhygien
För att såret ska läka bra är det viktigt att hålla rent i munnen. Använd tandborste som vanligt i den icke-opererade delen av munhålan, men undvik sårområdet den första veckan. Använd munsköljning med klorhexidin morgon och kväll i 5 dagar för att motverka bakterietillväxt i sårområdet 

Uppföljning 

Efter operationen följs du vid behov upp med en kontroll hos din remittent. Beroende på typen av ingrepp som genomförts kan ibland uppföljningen även ske på käkkirurgiska tandvårdsmottagningen.