För dig som är patient på thorax

För dig som är patient på thorax

Avdelningar och enheter på thorax

På Akademiska sjukhuset finns det tre thoraxavdelningar: Intensivvårdsavdelningen, kirurgavdelningen och operationsavdelningen.

Du hittar även enheten för operationsplanering, VAD-enheten och post-IVA-enheten.