Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Hjärtpump (VAD)

VAD står för Ventricular Assist Device och betyder hjärtpump.

Du som har en hjärtpump för långvarigt bruk kommer att besöka Thoraxintensivvårdsavdelningen regelbundet. Det är viktigt med regelbundakontroller för att pumpen ska fungera på bästa sätt och för att du ska må så bra som möjligt. Vid besöket får du alltid träffa VAD-koordinator, thoraxkirurg och kardiolog. Med jämna mellanrum får du träffa sjukgymnast och vid behov psykolog, dietist och kurator.

Hur går det till?

Vi har i förväg bokat dina undersökningar, provtagningar, kontroller och eventuellt andra konsultbesök. Det är för att din dag hos oss ska flyta på så bra som möjligt utan långa väntetider. Hur ofta du behöver komma är individuellt. Ibland kan det vara nödvändigt med besök varje vecka och ibland räcker det mer sällan. Besöket pågår större delen av dagen. Ibland vill vi att du stannar kvar på vårdavdelningen över natten för kontroller, undersökningar, behandling eller övervakning.

Vad händer på mottagningen?

Du börjar med att träffa VAD-koordinator som gör undersökningar. Vi utför:

  • Blodtryckskontroll
  • Blodprovstagning
  • EKG
  • Mätning av syrgashalt i blodet med fingerklämma
  • Kontroll av hjärtpumpens flöde och värden
  • Kontroll av hjärtpumpsutrustningen
  • Omläggning och inspektion av drivkabelns ingångshål. Odlingsprov tas vid behov.

Vid behov genomförs också ultraljudsundersökning av hjärtat (EKO) och lungröntgen.

Tidig eftermiddag har vi en rond. Då vi går igenom provsvar och de genomförda undersökningarna. Sedan får du träffa en läkare som är ansvarig för hjärtpumpar.