Thoraxoperation

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

0186114021

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 50, 7 tr

 Hitta till ingång

Vår operationsavdelning är en modern högteknologisk enhet med 5 operationssalar. Här utförs huvudsakligen hjärt- och lungoperationer, såsom kranskärlsoperationer, klaffoperationer, förmaksflimmeroperation, lungcanceroperationer och andra ingrepp i thorax (bröstkorgen).

Operationer i övre delen av kroppspulsådern (aortakirurgi) samt inläggning av mekaniska hjärtpumpar genomförs också här. Även mindre ingrepp såsom pacemakerinläggning, intern defibrillator, AV-fistlar och thymusoperationer görs. De flesta operationer utförs planerat under dagtid, men personal för akut verksamhet finns alltid tillgänglig.

Här arbetar vi i operationsteam bestående av kirurg(er), operationssköterska, undersköterska, narkosläkare, narkossköterska och perfusionist. Till många av våra ingrepp används hjärt- och lungmaskin som sköts av en perfusionist.

Efter avslutad operation överförs patienten för postoperativ övervakning till vår intensivvårdsavdelning 50 B1.

För dig som är patient eller närstående

När du eller din närstående vårdas hos oss ställs du förmodligen inför nya frågor och funderingar. Här hoppas vi kunna ge svar på några av dem. Hittar du inte svaren här finns vi personal alltid på plats och kan hjälpa dig. Var inte rädd för att fråga om vad som helst.