Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Implanterbar hörapparat (Vibrant soundbridge)

Implanterbara hörapparater - mellanöronimplantat

2007 gjorde Otokirurgen de två första implantationerna av den inopererbara hörapparaten Vibrant Soundbridge. Den första implantationen i världen utfördes 1996 i Zürich och i dag räknar man med att ca 5000 personer världen över behandlas med Vibrant Soundbridge. Eftersom behandlingen är ny i de Nordiska länderna pågår för närvarande en nordisk multicenterstudie, där nyttan och resultatet av implantationen utvärderas. Dessa resultat kommer att presenteras i en medicinsk facktidskrift.

Hur fungerar Vibrant Soundbridge?

Vibrant Soundbridge är ett mellanöronimplantat, som inte skall förväxlas med cochleaimplantat. De kan användas vid måttliga till svåra hörselnedsättningar, när konventionella hörapparater av olika medicinska skäl inte kan användas eller då högre ljudförstärkning är önskvärd. Implantatet ger en mycket god ljudförstärkning av god kvalitet och helt utan störande återkoppling.

Vibrant Soundbridge består av två huvudkomponenter:

Audioprocessor

Placeras ovanför ytterörat och hålls på plats över implantatet med en magnet. Processorn innehåller mikrofon, elektronik för behandling av ljudsignaler, ett system som omvandlar ljud till elektriska impulser, samt batteri.

Implantatet

Implantatet med mottagaren placeras under huden bakom och ovanför ytterörat. Från mottagaren går en kabel till en vibrerande kropp (Floating Mass Transducer - FMT), som placeras i mellanörat.

Audioprocessorn fångar upp ljudet, som omvandlas till elektrisk energi. Det leds via kabeln till den vibrerande kroppen (FMT), som antingen är placerat på ett hörselben eller i runda fönstret i mellanörat. I den vibrerande kroppen omvandlas den elektriska energin till mekanisk, som förstärker hörselbenens rörelser. På så sätt erhålles en god ljudförstärkning.

Operation

Vid operationen, som tar ca 2-3 timmar fäster man implantatet under huden ovanför och bakom örat. Den lilla FMT:n fästes antingen på ett av hörselbenen eller i runda fönstret. Efter operationen mäter man hörseln, för att man skall vara säker på att innerörat inte skadats av operationen. Risken för att detta skall inträffa är precis som vid andra öronkirurgiska ingrepp ca 1 %. Operationen kan utföras i dagkirurgi eller med en övernattning på sjukhus. En vecka efter operationen tar man stygnen. Normal sjukskrivningstid är 1-2 veckor.

Aktivering

Implantatet aktiveras 6 veckor efter operationen, då örat är läkt och mellanörat luftat. Det kan vara nödvändigt att justera aktiveringen vid några tillfällen för att varje person skall få rätt inställning av implantatet. Batteriet räcker vid normal användning ungefär en vecka.