Ortognatkirurgi

Ortognatkirurgi (ortognat; grekisk betydelse; rak käke) innebär kirurgisk korrigering av käkbenen. Syftet är att åtgärda avvikande form, assymmetri, funktion, bettavvikelse (över, under- och öppet bett). I samband med tillväxtspurt under pubertet förvärras ofta käkställningsfelet. Av denna anledning är det viktigt att identifiera barn där tandreglering inte ensamt kan korrigera avvikelsen för att ta ställning till kirurgi. 

Vanliga symtom är nedsatt tuggförmåga, käkledsbesvär, huvudvärk, snarkning, talpåverkan. Ofta upplevs även önskemål om behandling av estetiska skäl. 

Barn med kraniofaciala missbildningar såsom läpp-, käk- och gomspalt kan behöva ortognatkirurgi som en del av den kirurgiska vården under uppväxten.  

Beroende på typ av käkställningsfel kan det bli nödvändigt med kirurgisk delning och förflyttning av antingen över- och underkäke eller förflyttning av båda käkarna. Hakplastik och andra åtgärder kan också bli aktuella. 

Bedömning 

Via remiss från din tandläkare/läkare bedöms du först av specialist i tandreglering på enheten för Käkortopedi/ortodonti eller på Folktandvårdens specialisttandvård, ortodonti. Därefter kommer ditt fall diskuteras på en behandlingskonferens. Du kommer då informeras om förutsättningarna och eventuell behandling erbjuds. Motivation, rökfrihet och god munhygien är gynnsamma faktorer inför behandlingen som ofta har en total behandlingstid längre än 2 år. 

Förberedande behandling inför operationen 

Innan kirurgi kan genomföras behövs som regel korrigerande behandling med fast tandställning i 1-2 års tid. Behandlingen syftar till att optimera förutsättningarna inför operationen som oftast sker efter att du har slutat växa. 

Operationen 

Operationen sker i narkos och du är nedsövd. Efter operationen vårdas du som regel 1 till 2 dygn på plastik- och käkkirurgavdelning 85F2. Ofta föreligger en tydlig svullnad i ansiktet som kvarstår under några veckors tid.  

Efter operationen 

Efter operationen kommer du första månaden följas med kontroller veckovis på käkkirurgiska sjukvårdsmottagningen. Många patienter är sjukskrivna 4 veckor efter operationen. Normalt får du under läkningsperioden äta anpassad mjuk kost första 6 veckorna, vid behov får du hjälp av dietist. Efter den första postoperativa tiden fortsätter tandreglering under ytterligare cirka 6 månader för att utföra finjusteringar av bettet. Efter att tandställningen har avlägsnas kommer du vanligen behöva ha en tandställning nattetid och/eller en ståltråd på baksidan av tänderna för att undvika att bettfelet kommer tillbaka.