Skelettscintigrafi

Används främst för diagnostik och utredning vid misstanke om skelettmetastaser. Metoden används även vid misstanke om inflammation i skelettet, frakturer (till exempel stressfraktur), metabola sjukdomar (till exempel Pagets sjukdom), proteslossning/infektion och ledsjukdomar.

Förberedelser

Inga speciella förberedelser.

Vad visar skelettscintigrafi?

Vid skelettscintigrafi studeras skelettets nybildning vilket påverkas av flera sjukdomsprocesser. Genom att binda en radioaktiv isotop till en fosfatförening kan man med en gammakamera följa mineraliseringen vid nybildning av ben. Svaret innehåller en beskrivning av hur upptaget avviker från det normala och en bedömning av vad detta kan orsakas av.

Hur går undersökningen till?

Det radioaktiva spårämnet injiceras i ett blodkärl i armen. 3-4 timmar senare sker bildtagning med helkroppsscanning. Ibland behöver undersökningen kompletteras med tomografisk bildtagning (SPECT). I samband med denna utförs även en lågdos CT, framförallt för anatomisk lokalisation av de scintigrafiska fynden.