Lungscintigrafi

Undersökningen görs vid misstänkt propp i lungan alternativt kontroll efter behandlad propp i lungan. Undersökningen kan även användas till beräkning av kvarvarande lungfunktion efter planerad lungoperation.

Förberedelser

Inga särskilda förberedelser behövs.

Vad visar lungscintigrafi?

Undersökningen visar fördelningen av luft respektive blod i lungorna.

Hur går undersökningen till?

Till att börja med får du andas in ett svagt radioaktivt läkemedel via ett munstycke, följt av en bildtagning över lungorna med en gammakamera. Därefter sprutar vi in ett radioaktivt läkemedel i ett blodkärl i en arm, följt av ytterligare en bildtagning med gammakamera på samma sätt som tidigare. Total undersökningstid är cirka en timme.