Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)

TIPS (transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt) innebär att en konstgjord förbindelse (shunt) anläggs genom levern mellan portådern och en leverven.

När anläggs en TIPS

Vid levercirros (skrumplever) och blodproppar kan trycket i de stora venerna som leder blodet genom levern öka. Detta kan leda till att det bildas åderbråck i matstrupen eller magsäcken som kan spricka och leda till blodiga kräkningar. Det ökade trycket kan också leda till att vätska ansamlas i buken. Genom att anlägga en TIPS sänks trycket i venerna och därigenom minskar risken för blödningar från åderbråck och att vätska ansamlas i buken.

Hur går en TIPS till

Ingreppet utförs i narkos. Via punktion av ett kärl på halsen (vena jugularis) förs en kateter ned till levern och med en nål etableras shunten mellan en leverven och portådern. Shunten hålls öppen med hjälp av ett inlagt självexpanderande metallsten som ligger kvar tills vidare. Vid blödningar från åderbråck i matstrupen eller magsäcken görs ofta TIPS akut, vid vätska i buken planerat inom några veckor.

Vad händer efter TIPS-inläggningen

Vårdtiden efter en okomplicerad TIPS är cirka 2 dagar. Risken för blödningar från åderbråck i matstrupe och magsäck minskar momentant efter en TIPS men effekten på vätskan i buken kan dröja veckor-månader.

Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Akademiska sjukhuset har mer än 20 års erfarenhet av TIPS och är ett av fyra sjukhus i Sverige som har tilldelats uppdrag att utföra ingreppet. Beslut om TIPS tas gemensamt av specialister i leversjukdomar, interventionella radiologi och kirurgi.