Kärlultraljud

Kärlultraljud görs vid en rad olika tillstånd. Man bedömer bland annat blodflödet och kärlens utseende.

Var görs undersökningen:

Undersökningen utförs vid ingång 35.

Så här går undersökningen till:

Du får ligga på en brits och med hjälp av en ultraljudsgivare som förs över kroppen undersöks den del av kärlsystemet som efterfrågats.

Givaren sänder ultraljudsimpulser som reflekteras och omvandlas till en rörlig bild på en skärm.

I de flesta fall utförs undersökningen av biomedicinska analytiker utan läkarbesök. Frågor om resultat av undersökningen hänvisas till remitterande läkare.

Övrigt:

Undersökningen är helt ofarlig (ingen strålning) och skonsam men man kan ibland bli lite öm på den del av kroppen som undersökts eftersom ultraljudsgivaren måste hållas med ett visst tryck mot kroppen.

Läs kallelsen för ytterligare information.