Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

1231 MIBG scintigrafi

Undersökningen används främst för lokalisation av vissa tumörer. Baserat på detta kan man bestämma om behandling med 131I MIBG är möjlig. Vissa hjärtsjukdomar kan även utredas med denna metod.

Förberedelser

Mediciner som innehåller substanser som kan blockera/reducera upptaget av MIBG måste sättas ut några dagar innan undersökningen. Dagen före undersökningen får du börja laxera och bara äta flytande kost som klara soppor, fil och yoghurt. För att spårämnet inte ska tas upp i din sköldkörtel måste den blockeras, vilket man gör med medicinen Kaliumjodid. Det startar du med dagen före undersökningen.

Vad visar 123I MIBG scintigrafi?

MIBG tas upp i viss normalvävnad. Förändringar av upptaget och framförallt ökat upptag i tumörvävnad, ger din behandlande läkare vägledning av hur man kan behandla sjukdomen.

Hur går undersökningen till?

Ett radioaktivt spårämne sprutas in i ett blodkärl. Bildtagning med hjälp av en gammakamera sker dagarna efter injektionen med en helkroppsundersökning och en tomografisk bildtagning (gammakameran roterar runt kroppen). I samband med denna bildtagning utförs även en lågdos datortomografi.