Gynekologisk cancer

Inom kvinnosjukvården tar vi hand om kvinnor från Uppsala- och Örebroregionen med cancer eller förstadier till cancer i äggstockar, äggledare, bukhinna, livmoderkropp (corpuscancer), livmoderhals (cervixcancer), vagina och vulva.

Utredning

De flesta kvinnor som utreds eller behandlas hos oss kommer på remiss från husläkare, privatgynekolog eller gynekolog från annat sjukhus i regionen. Utredning vid gynekologisk cancer kan innefatta:

  • Noggrann gynekologisk undersökning med gynekologiskt ultraljud
  • Röntgenundersökning med CT (datortomografi) av lungor och buk /bäcken
  • Blodprovstagning
  • Provtagning för vävnadsprov. Beroende på tumörsort kan detta göras via skrapning (livmoderkroppscancer), konisering eller vävnadsprov från livmodertapp (livmoderhalscancer), vävnadsprov från vulva, provtagning med hjälp av ultraljud på röntgenavdelningen (vid spridd äggstocks/äggledar/bukhinnecancer)
  • I vissa fall kompletteras utredningen med MR (magnetkamera) alternativt PET/CT
  • I vissa fall görs undersökning och provtagning under narkos på operationsavdelningen
  • De flesta nya fall av gynekologisk cancer diskuteras under en multidisciplinär konferens (MDK). Där deltar, förutom tumörkirurger från kvinnokliniken, även onkolog, radiolog och patolog med specialutbildning i gynekologisk cancer samt en kontaktsjuksköterska.
  • Om personalen under MDK beslutar om operation så görs detta vid kvinnokliniken.

Laparoskopi och robotassisterad laparoskopi

De flesta fall av livmoderkroppscancer eller livmoderhalscancer opereras med titthålsteknik. Fördelarna med detta är bl a att man får mindre smärta efter operationen och att man snabbare kan komma hem från sjukhuset samt kortare sjukskrivning.

Öppen kirurgi och laparotomi

De flesta fall av äggstockscancer och övrig cancer med tecken till spridning brukar opereras med öppen bukkirurgi så kallad laparotomi. Det kan även finnas andra medicinska anledningar till att välja öppen bukkirurgi.

Efterbehandling

Vi operationen skickas allt som opererats bort till patologen för undersökning. När den undersökningen är färdig (3-4 veckor i normala fall) beslutas om det behövs ytterligare behandling med strålning och/eller cytostatika. Då skickas en remiss till onkologkliniken där du får detaljerad information om din fortsatta behandling.

Uppföljning

Uppföljningen av gynekologisk cancer sker på onkologen, kvinnoklinikens gynmottagning eller hos den läkare som remitterade in dig. Om du går på kvinnoklinkens mottagning är det i de allra flesta fall en läkare från vårt team du får träffa.

Stöd och rehabilitering

Våra kontaktsköterskor är din huvudsakliga kontakt när det gäller stöd och rehabilitering. De kan hänvisa dig vidare till läkare, kurator, sjukgymnast, stomiterapeut eller någon annan instans. Samtalsgrupper anordnas regelbundet för kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer.

Forskning

Det pågår många studier när det gäller utredning och behandling av gynekologisk cancer. Därför kan du under dina besök hos oss, komma att bli tillfrågad om du vill delta i en forskningsstudie.

Du kommer förmodligen att frågas om medverkan i Uppsala Universitets biobanksprojekt U-can. Detta innebär att du får fylla i en enkät, lämna extra blodprov samt att en bit av din tumör sparas för framtida forskning. Mer information om detta får du av din kontaktsjuksköterska.