Sträcksenskador

Senorna i handens fingrar är kopplade till muskler i underarmen som låter dig sträcka och böja på fingrarna. Sträcksenorna sitter på ovansidan (dorsalt) av handen och underarmen och fäster vid fingerlederna. Sträcksenorna har ett utsatt läge strax under huden. Senskada skall därför alltid misstänkas vid sår på ovansidan av handen. Om en eller flera senor går av kan du få sämre kraft eller helt förlora förmågan att sträcka ett eller flera fingrar.

Vad är orsaken?

De vanligaste orsaken till att sträcksena går av är en skärskada, till exempel av en kniv eller ett trasigt glas. Eftersom sträcksenorna ligger i direkt anslutning till skelett och leder är det också vanligt med samtidig skada på dessa strukturer. Partiella och slutna sträcksenskador är svåra att diagnostisera. Slutna skador är ovanliga.

Vad kan du göra?

Högläge är viktigt för att minska svullnad och blödning. Om det blöder mycket, sätt tryckförband över såret men se till så att fingrarna inte blev stasade. Sök sjukvård för behandling av såret och bedömning av senornas funktion.

Vad kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten göra?

Om en sena är av måste den opereras, men efter operationen behövs insatser av sjukgymnast och arbetsterapeut under rehabiliteringen, för rörelseträning och tillverkning av stödskenor.

Vad kan distriktsläkaren göra?

Undersöka och säkerställa diagnosen och behandla såret - stygn vid behov och antibiotikaprofylax med till exempel Heracillin 750 mg x 3. Undersök sträcksenornas funktion. Om patienten har svårt att sträcka fingret normalt eller om det gör rejält ont ska man misstänka senskada. Då kan man lägga lokalbedövning i sårkanten och undersöka såret. Senorna ligger ytligt och om man ser en avskuren sena ska man kontakta kirurgjouren.

Lägg ett förband, gärna en gipsskena som håller alla fingrar och handleden stilla. Det minskar risken för att senänden ska retraheras vid fingerrörelse.

Vad kan en specialist göra?

Om man misstänker att en eller flera senor är av behövs kirurgisk behandling. Efter operationen får fingrarna och handleden oftast vila i gipsskena. Skadenivå och omfattning avgör hur länge man behöver gipsa. I vissa fall kan det vara aktuellt upp till fyra veckor.

Efter 2 veckor byter man förband och tar bort stygnen. Sjukgymnastik börjar så snart som möjligt, med hänsyn till skadans art. Då får fingrarna och handleden röras fritt under träningen med egen kraft. Full belastning är inte tillåten förrän efter ca 8-12 veckor. Sjukskrivningen varierar mellan 1-12 veckor.

Vilket resultat kan förväntas efter behandling?

I de flesta fall kan man återfå större delen av rörligheten i det skadade fingret, men resultatet påverkas av många faktorer. Senorna ligger ytligt nära ben, så risken för adherenser och dålig rörlighet är stor, speciellt om det finns andra skador (frakturer), flera fingrar är skadade, diagnos och operation försenas, eller om senan gick av på grund av klämskada. Även när resultatet av operationen och träningen är lyckat är det en process som tar lång tid.