Njurbarksscintigrafi DMSA

Vanligaste indikationen är att bedöma om infektioner i njurarna orsakat skador (ärr) i njurbarken. Undersöka njurarnas storlek, form och läge samt bedöma hur den totala njurfunktionen är fördelad mellan njurarna.

Förberedelser

Inga speciella förberedelser.

Vad visar Njurbarksscintigrafi DMSA?

Hur fördelningen av den totala njurfunktionen är mellan njurarna. Förekomst av skador i njurbarken. Förutom njurstorlek kan missbildade eller onormalt placerade njurar upptäckas.

Hur går undersökningen till?

Ett radioaktivt spårämne sprutas in i ett blodkärl. En timme senare tas bilder över njurarna från tre olika vinklar. Varje bild tar 6 minuter.