Bukplastik

Bukplastik är en operation som innebär att man tar bort överskottshud på buken.

I vissa fall opereras även ett bukväggs­bråck/bukväggsförsvagning om det behövs. Ingreppet är inte kosmetiskt utan utförs på grund av besvär med hudöverhänget.

Vi rekommenderat att du som kvinna har fått de barn du önskar innan operationen eftersom en graviditet kan försämra operationsresultatet.

Kriterier för kirurgi

För att minska risker och komplikationer vid bukplastik följer vi de nationella kriterierna vilka är:

  • BMI (Body Mass Index) 27 eller under. Du ska ha varit viktstabil i minst ett år om du genomgått en viktminskningsoperation. För övriga patienter gäller viktstabilitet i minst 6 månader.
  • Bukhudsöverskott på minst 5 cm.

Du ska vara tobak- och nikotinfri 6 veckor före samt 6 veckor efter operationen.

Ett hinder för bukplastik kan vara diabetes, ökad risk för blodpropp, tidigare öppen bukkirurgi med tvärsnittsärr eller planerad graviditet. Personer över 60 år opereras bara om det finns medicinska skäl för det. Ett stort hinder för bukplastik är om du har en svår hjärt-kärlsjukdom, ett svårt psykiatriskt tillstånd eller att du är rökare.

Så går det till

Om vi har godkänt din remiss så bokar du själv in ett mottagningsbesök (via 1177) så vi kan mäta din längd, din vikt och ditt bukhudsöverskott. Vid mottagningsbesöket kommer du att fotograferas vilket är en del av vår journalföring.

Efter mottagningsbesöket kommer en kirurg att göra en bedömning utifrån mätning och fotografier. Om kirurgen bedömer att du uppfyller ovanstående kriterier blir du kallad till ett läkarbesök. Vid besöket tas beslut om du accepteras för operation eller ej. Om du blir godkänd för operation sätts du upp på väntelistan och en operationskoordinator kommer sedan att kontakta dig via 1177, brev eller telefon när det är din tur för operation.

Remiss

Du kan endast skicka en egen vårdbegäran via 1177 om du tillhör Region Uppsala. Bor du i en annan region kräver vi remiss med betalningsansvar.