Bukplastik

Vid extrem viktnedgång kan man ofta få besvär i vecket under magen. En operation syftar till att avlägsna överskott av fett och hud på magen vid uttalade besvär.

Kriterier för kirurgi

För att minska risker samt komplikationer vid kirurgiska ingrepp har vi på Akademiska sjukhuset kriterier som du måste uppfylla. Du ska vara rökfri i minst 6 veckor före operationen samt ha ett BMI (Body Mass Index) som är lika med eller understiger 30 och ett bukhudsöverskott på minst 3cm. Vid extrem viktnedgång kan högre BMI accepteras. Vi kräver att du har legat viktstabil i minst 6 månader.

Kontraindikation (= omständighet som utgör skäl eller hinder) för bukplastik kan vara diabetes, ökad risk för blodpropp, tidigare öppen bukkirurgi med tvärsnittsärr och planerad graviditet. Personer över 60 år opereras endast på stark medicinsk indikation. Absolut kontraindikation för bukplastik är avancerad hjärt-kärlsjukdom, icke optimalt behandlat psykiatriskt tillstånd och pågående rökning.

Så går det till

När du uppfyller kriterier för operation kallas du för ett inskrivningsbesök. Vid besöket får du tillfälle att ställa de frågor samt diskutera de funderingar du har. Du undersöks av en inskrivande doktor samt träffar en narkosläkare. Du får också information om hur du skall förbereda dig vad gäller mat/dryck, hygien samt mediciner.

Vid de besök du gör hos oss kommer du även att fotograferas, vilket är en del av vår journalföring.

Operation

Operationen sker inom slutenvård, som innebär att du ligger kvar en natt eller två. Vid hemgång får du instruktioner om förhållningssätt och kvarstående drän som avlägsnas efter ett par dagar. Sjukskrivningstiden är 2-4 veckor om du har fysiskt krävande arbete. Efter operationen kommer du på ett återbesök till sjuksköterskemottagningen inom 2 veckor och därefter till operatören efter 3 månader.