Accesskirurgi-förberedelse för dialys

Vid dialysbehandling behöver man komma åt antingen blodbanan eller bukhålan och dessa accesser ordnas kirurgiskt. Vid Akademiska sjukhuset sker detta på transplantationskirurgen.

Hemodialys

För att kunna genomföra hemodialys (blodrening genom ett filter utanför kroppen) behöver man åtkomst av ett blodkärl med högt blodflöde. Eftersom trycket i en pulsåder är för högt måste detta vara en stor blodåder (ven) eller en AV-fistel (se nedan). Detta kan ske genom en Central Dialys Kateter (CDK) på halsen eller en ArterioVenös fistel (AV-fistel) oftast belägen på underarmen. Studier har visat att man får bättre långtidsresultat med AV-fistel än med CDK varför man strävar efter att hålla andelen CDK så låg som möjligt. Tyvärr har inte alla patienter tillräckligt bra blodkärl för att kunna erhålla en fungerande AV-fistel. I vissa fall behöver man lägga in ett konstgjort kärl (graft).

Arteriovenös fistel

I lokalbedövning (ibland narkos) kopplar kirurgen samman en blodåder med en pulsåder (artär) på nedre delen av underarmen. Då blir trycket högre i venen med högt blodflöde och detta är en så kallad AV-fistel. Efter operationen behöver man invänta mognad av fisteln under några veckor innan man kan starta dialys.

Peritonealdialys PD

Peritonealdialys kallas även för påsdialys och innebär att man via en kateter på magen för in vätska i bukhålan. Vätskan får ligga i bukhålan under 4-8 timmar och bytes vanligtvis 4-5 gånger dagligen. Byten sker hemma och tar cirka 20 till 30 minuter att genomföra. Bukhinnan (peritoneum) med sin blodcirkulation utgör dialysfilter och slaggprodukterna avlägsnas från kroppen när vätskan tapas ur. Fördelen med PD är att man kan genomföra behandlingen hemma och inte behöver ta sig till sjukhusets dialysavdelning.

Katetern (även kallad Tenchoff kateter) op in i buken med öppningen någon decimeter från naveln. Två kuffar fastlödda på katetern ärrar fast i vävnaden så att inte katetern kan glida ut. Oftast behöver man innan start av dialys invänta läkning under några veckor för att minimera risken för läckage, men kan i vissa akuta lägen tas i bruk omedelbart.