Ekso gångrobot

Ekso gångrobot används sedan 2014 på Rehabiliteringsmedicinska mottagningen och -avdelningen för behandling av personer med neurologisk funktionsnedsättning. Syftet med behandlingen varierar och målsättningen anpassas efter individuella behov och önskemål. Ofta syftar behandlingen till minskad smärta, ökad muskelaktivering, träning av positionering/kroppsmedvetenhet i stående och gående, minskning av muskeltonus eller gångträning.

Ekso är ett så kallat exoskelett och fungerar som en ortos med ledade höft-, knä- och fotleder. Den anpassas individuellt efter dina kroppsmått och behov med hänsyn till behandlingens syfte. Kontrollmekanism och batterier sitter på ryggen och bärs upp av robotens egen konstruktion. Den är alltså inte tung att använda trots sina drygt 20 kg. Vid gång initieras stegen inledningsvis av sjukgymnast/fysioterapeut via en kontrolldosa, men ofta kan du snart sköta den funktionen själv genom att förändra din tyngdpunkt.

För att få komma till oss för rehabilitering med Ekso behövs en remiss från din läkare. Vi vill också gärna få kontakt med din sjukgymnast/fysioterapeut om du har någon pågående kontakt. Detta för att ni tillsammans ska kunna ge oss en bild av målet med behandlingen. Om du har en pågående sjukgymnastkontakt kan ni också göra en del förberedande undersökningar redan innan första besöket hos oss. Det går annars att lösa på plats. Kostnaden för behandlingen varierar beroende på antal behandlingar (bedöms utifrån målsättningen), om du behöver vara inneliggande på avdelningen eller kan behandlas polikliniskt mm. Efter avslutad behandling skickas epikris till inremitterande läkare med rapport från träningsperioden samt rekommendationer om fortsatta träningsinsatser.