Njurscintigrafi

Njurscintigrafi är en metod för att undersöka fördelning av njurfunktionen mellan njurarna samt avflödesförhållandena från njurarna till blåsan på vardera sidan. Vi kan även bedöma njurstorlek och eventuella skador.

Förberedelser:

30 minuter före bildtagningen får du dricka en viss volym med vatten. Vattnet ska drickas upp snabbt, helst inom 5-10 minuter. Du får inte ta något vätskedrivande läkemedel samma dag som undersökningen.

Hur går undersökningen till?

Vi injicerar ett radioaktivt spårämne i ett blodkärl och samtidigt startar vi bildtagning över njurarna med hjälp av en gammakamera. Bildtagningen tar cirka 20 minuter. Ibland injicerar vi urindrivande medel efter halva undersökningstiden för att öka på urinutsöndringen från njurarna.