Njurscintigrafi

Bestämning av sidofördelning av njurfunktionen vid till exempel planering av njurkirurgi eller njurdonation. Bedömning av avflödesförhållandena på respektive sida vid misstanke om förstorat njurbäcken och/eller avflödeshinder samt bedömning om urin går tillbaka till njurarna vid blåstömning.

Förberedelser:

30 minuter före bildtagningen får man dricka en viss volym med vatten. Vattnet ska drickas upp snabbt, helst inom 5-10 minuter.

Vad visar njurscintigrafi?

Njurscintigrafi är en metod för att undersöka fördelning av njurfunktionen mellan njurarna samt avflödesförhållandena från njurarna till blåsan på vardera sidan. Även njurstorlek och eventuella skador kan bedömas.

Hur går undersökningen till?

Man injicerar ett radioaktivt spårämne i ett blodkärl och samtidigt startas bildtagning över njurarna med hjälp av en gammakamera. Bildtagningen tar cirka 20 min. Ibland injiceras urindrivande medel efter halva undersöknngstiden för att öka på urinutsöndringen från njurarna.