PET hjärna med spårämnet fludeoxyglucose (FDG)

Positronemissionstomografi (PET), är en diagnostisk metod som används för att tidigt diagnosticera demenssjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom och andra neurologiska sjukdomar.

Förberedelser

Du ska vara fastande 4 timmar före undersökningen men ska dricka ca 5 dl vatten innan undersökningen. Mediciner kan tas som vanligt om inte läkare har angett annat.

Vad visar PET/DT med FDG?

Den substans som man använder mest för PET är FDG som är en variant av glukos, också kallad druvsocker. FDG tas upp av alla organ på samma sätt som vanlig glukos, vilket hjärnan använder som energikälla. FDG innehåller en isotop och PET-kameran kan mäta hur mycket FDG som samlas i olika delar av hjärnan och visa detta som bilder.

Hur går undersökningen till?

Vi börjar med att sätta en nål i ett blodkärl och ta ett blodsocker. Därefter får du en plats att vila på och vi injicerar FDG via ett dropp. Nu får du ligga och vila fram till bildtagningen som startar 35 minuter efter injektionen. Vid undersökningen får du ligga på en brits med huvudet fixerat och åka in i kameran som liknar en stor ring. Du ska ligga stilla under hela bildtagningen som tar 10 minuter.

OBS! Upp till 12 timmar efter undersökningen kommer du att utsätta personer i din närmaste omgivning för en viss stråldos. Barn och gravida är extra känsliga för strålning och bör därför inte vara med vid undersökningen. Det är inte heller lämpligt att göra en hemresa med barn i bilen. Spädbarn bör, om möjligt, skötas av någon annan under denna tid.