Spårprov med 131I

Syftet med undersökningen är att undersöka sköldkörtelfunktionen inför en eventuell behandling.

Förberedelser

  • Sköldkörtelmedicinering ska sättas ut inför undersökningen. I kallelsen står det precis hur du ska göra med denna medicinering.
  • Äter du läkemedel med substansen Amiodaron ex Amiodaron eller Cordarone är det viktigt att du hör av dig till Nuklearmedicin.
  • Röntgen med jodhaltig kontrast påverkar resultatet av undersökningen. Hör av dig till nuklearmedicin om du fått kontrast mindre än tre månader före undersökningen av sköldkörteln.
  • Äter du kosttillskott eller naturläkemedel som innehåller mycket jod är det viktigt att du hör av dig till nuklearmedicin eftersom det kan påverka undersökningsresultatet.
  • Du ska fasta 6 timmar innan undersökningen första undersökningsdagen.

Vad visar ett Spårprov med 131I?

Spårprov med 131I är en undersökning där man undersöker jodupptaget i sköldkörteln. Den kombineras oftast med en sköldkörtelscintigrafi.

Hur går undersökningen till?

Torsdag

Du kommer att få svälja en kapsel innehållande 131I. Du behöver vara fastande ytterligare en timme efter att du svalt kapseln.

Fredag

Idag gör vi en mätning över halsen för att undersöka hur mycket jod som din sköldkörtel har tagit upp. Mätningen tar cirka 5 minuter. Därefter kommer ett radioaktivt spårämne injiceras i ett blodkärl i armen. Efter 10-15 minuter startar bildtagningen över halsen med hjälp av en gammakamera. Bildtagningen tar cirka 15 minuter.

Måndag

Ytterligare en mätning görs. När mätningen är färdig kommer du att få träffa en läkare. Vid läkarbesöket får du reda på om en behandling är aktuell. Behandlingen sker då på fredagen samma vecka.