Malignt melanom

Läkare undersöker manlig patient.

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och den cancersjukdom som ökar mest. Den beror oftast på att man har bränt sig flera gånger i solen. Nästan alla som får behandling tidigt blir av med sjukdomen.

Den slags hudcancer som kallas malignt melanom är vanligast på bröstet, ryggen och benen men kan uppstå var som helst på huden. De vanligaste symtomen är en helt ny brunsvart fläck eller knuta som har vuxit eller ändrat utseende. Märken som blöder kan också vara tecken på sjukdomen. Det kan också se ut som ett födelsemärke eller en leverfläck som börjar förändras. Det maligna melanomet är ofta:

  • oregelbundet i formen och ojämnt i kanten
  • ojämnt i färgen: till exempel olika nyanser av brunt, svart, rött, rosa, blått eller vitt.
  • större än fem millimeter.

Kontakta en vårdcentral om du tror att du kan ha malignt melanom. Sök direkt om du har en förändring som blöder, som växer snabbt eller som växer på höjden, oavsett vilken färg förändringen har. Vårdcentralen tar ofta bort den misstänkta hudförändring och skickar till patologen för undersökning, eller så remitterar de dig till hudmottagningen. Om prover visar att det rör sig om ett malignt melanom skickar vårdcentralen eller hudmottagningen ibland remiss till plastikkirurgmottagningen.

Nationellt vårdprogram

I Sverige finns ett nationellt vårdprogram för behandling av malignt melanom. Vårdprogrammet erbjuder nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av alla patienter med malignt melanom, i olika skeden av sjukdomen.

På plastikkirurgmottagningen

Om prover från hudförändringen visar att det rör sig om ett malignt melanom skickar vårdcentralen remiss till oss på plastikkirurgmottagningen. Patienter skickas även till oss från hudmottagningen. Vi utför kirurgisk behandling av malignt melanom, i enlighet med de nationella riktlinjerna.

Rond för att besluta om behandling

Alla patientfall diskuteras först på en multidisciplinär rond. Där beslutas gemensamt om bästa behandlingen för varje enskild patient. Under ronden deltar:

• plastikkirurg
• onkologläkare
• patologläkare
• hudläkare
• röntgenläkare
• kontaktsjuksköterska
• koordinatorer

Då beslutas gemensamt om bästa behandlingen för varje enskild patient. Beroende på melanomets tjocklek tas melanomet bort med en viss marginal, 10 eller 20 millimeter enligt nationellt vårdprogram.

Kirurgisk behandling av förstadiet till malignt melanom eller tunna melanom

"Tunna melanom" är melanom är tunnare än 1 millimeter. Melanomet mäts från de yttre kanterna eller från kvarstående operationsärr, och rätt marginal tas bort runt hela melanomet med 0,5 eller 10 millimeter. Ett sådant ingrepp ger inga bestående men, huden kan dock kännas stram den första tiden efter ingreppet, men dess förmåga att töja sig gör att detta vanligtvis snabbt går över. I vissa fall kan det bli aktuellt med hudtransplantation.

Vävnaden som tas bort skickas för mikroskopisk undersökning. Avslutningsvis sys såret ihop och du får gå hem samma dag. När provsvar har anlänt från patologen skickas remiss till hudmottagningen som kallar patienten för uppföljning, om inte helkroppsundersökning gjorts av hudläkare innan den primära operationen.

Kirurgisk behandling av tjocka melanom

"Tjocka melanom" är melanom som som är tjockare (växer ner djupare i huden) än 1 millimeter. Melanomet mäts från de yttre kanterna eller från kvarstående operationsärr, och rätt marginal tas bort runt hela melanomet med 10 eller 20 millimeter. Ibland kan melanomets storlek och lokalisering göra det svårt att få ihop såret. Då kan det bli aktuellt med ett hudtransplantat. 

Vävnaden som tas bort skickas för mikroskopisk undersökning och man får vanligtvis gå hem samma dag.
När provsvar har anlänt från patologen skickas remiss till onkologmottagningen som kallar patienten för uppföljning.

Portvaktsköteln undersöks och opereras

Om man enligt vårdprogrammet ska undersöka den så kallade portvaktskörteln tas denna ut i samband med operationen. Patienten måste då sövas. Portvaktskörteln är den första lymfkörtel som dränerar det hudområde där melanomet finns och det är som regel till portvaktkörteln en eventuell spridning sker.

Hudtransplantat

Hudtransplantat innebär att läkaren tar en liten bit hud, vanligen från närliggande område, och täcker operationssåret med transplantatet. Bedömning om hudtransplantat sker före operation i samband med att du träffar läkaren.

Patientinformationsbroschyrer

På hudmottagningen

Utredning och behandling

Om du primärt har remitterats till hudmottagningen så inleder läkaren med att titta på förändringen och avgöra om misstanke för malignt melanom finns. Vid misstanke om malignt melanom skärs förändringen ibland bort i sin helhet vid besöket, om det finns tid för detta och om förändringen sitter på en sådan plats att ingreppet kan utföras på hudmottagningen samt om ditt övriga hälsotillstånd medger detta. I övriga fall skickas remiss till plastikkirurgmottagningen för borttagande. Den borttagna förändringen skickas sedan på analys.

Vid konstaterat malignt melanom krävs ofta ytterligare en operation, en så kallad utvidgad excision. Då tas ärret bort i sin helhet med extra marginaler.

Vid osäkerhet tas ibland ett biopsiprov från förändringen som skickas för analys. Du blir alltid kontaktad med ett svar, antingen via telefon eller brev. Svaret kommer inom tre veckor.

Efter ditt besök

Vid misstanke om eller bekräftat malignt melanom tilldelas du efter läkarbesöket en kontaksjuksköterska. Hen kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar för mer information. Då finns även möjlighet att ställa frågor som kan ha uppstått efter beskedet från läkaren. Du informeras också om hur du kommer i kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar framöver. Du får telefonnummer till kontaktsjuksköterska samt till våra kuratorer på hudmottagningen. Du får också en vårdplan hemskickad.

Uppföljning

Beroende på melanomets storlek och tjocklek följs du upp antingen via hudmottagningen eller onkologmottagningen. Efter ett tunt melanom kontrolleras du vid ett tillfälle på hudmottagningen, om inte en helkroppskontroll av hudläkare gjorts i samband med primära besöket.

I samband med återbesöket får du även möjlighet att prata igenom hela händelseförloppet med läkaren. Vid besöket får du också information om solskydd och självkontroller.

Om du därefter får nya förändringar ska dessa bedömas av läkare på din vårdcentral.

På onkologmottagningen

Du kommer att bli kallad till ett läkarbesök till onkologmottagningen några veckor efter att du fått ditt melanom bortopererat, om du haft ett tjockt melanom. Vid detta besök får du muntlig information om prognos och vad du ska tänka på framöver för att undvika att få ett nytt melanom. Du instrueras även om hur du tidigt ska upptäcka ett misstänkt melanom och ett eventuellt återfall. Dessutom får du kompletterande skriftlig information.

Pågående studier

Om vi har en pågående studie som du kan delta i så informeras du om denna och eventuellt studiedeltagande är naturligtvis helt frivilligt. Den studie som framför allt kan komma ifråga är TRIM-studien, i vilken det undersöks om röntgenundersökningar under uppföljningsperioden kan förbättra prognosen.

Uppföljning

Efter nybesöket kommer du att följas upp med läkarkontroller under tre års tid. Dessa kontroller infaller var 6:e månad alternativt 1 gång/år beroende på melanomet. Du kommer vid varje kontroll att undersökas där lymfkörtlarna finns och det sker en noggrann genomgång av huden. På onkologen tilldelas du en kontaktsköterska som du får ett telefonnummer till så att du kan kontakta hen vid behov.

Vad sker med mitt prov och vart skickas det?

Ett hudprov tas exempelvis hos din distriktsläkare, på hudklinik eller hos kirurg. Det skickas sedan till patologkliniken där det bearbetas, så att patologläkaren kan titta på det i mikroskop (detta sker inte maskinellt utan det krävs en läkare för att bedöma provet).

Innan provet går att bedöma i mikroskopet så är det flera olika processer, i flera olika steg, som krävs för att det ska bli färdigt. Där man kan använda maskiner så används de, men manuellt arbete krävs fortfarande i flera av stegen.

Kortfattat så behandlas provet med paraffin så att det stelnar, sedan skärs ytterst tunna skivor, för hand, med hjälp av specialapparater. Dessa skivor flyttas för hand över till små glasskivor. Därefter ska paraffinet "smältas" bort och materialet, i form av nästan genomskinliga skivor, ska nu fästa på glasskivorna. De färgas sedan så att olika delar av provet framträder.

Om provet är stort så måste det, innan det kan "paraffineras", skäras i lämpliga bitar. Hela ovanstående process tar flera dagar och man kan inte skynda på den.

Sedan, när patologen har tittat på provet i mikroskopet, kan det vara så att provet måste bearbetas igen. Man kanske måste titta med andra färger, på nya bitar av provet, eller också kanske provet ska skickas vidare till någon annan patologklinik så att man kan få deras hjälp.

Allt detta är för att man ska kunna lämna ett säkert svar, så att du som patient får rätt behandling.