Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Remiss till hudmottagningen

De senaste åren har vi noterat en ökande mängd inkommande remisser både till hudmottagningen på Akademiska och till privata dermatologer. För att optimera prioritering och handläggning behöver vi ställa högre krav på inkommande remisser. I samråd med primärvården i C-län har vi också försökt klargöra ansvarsfördelningen Primärvård - specialistvård vad gäller specifika diagnoser.

Det finns nu tre remissmallar (hud allmän, hud tumör och hud SVF melanom) för att följa vid remittering till hudspecialist inom och utanför sjukhuset. Se nedan (*betyder tvingande).

Remiss allmän hud

-* Frågeställning
-* Anamnes och status: duration, lokalisation, svårighetsgrad. Bifoga om möjligt foto!
- Genomförd utredning
-* Given behandling och resultat av behandling

Remiss gendermatoser

Akademiska sjukhuset bedriver sedan 1 januari 2024 vård enligt nationellt högspecialiserad vård (NHV) för gendermatoser.

Remiss svåra hudsymtom

Akademiska sjukhuset bedriver från 1 juli 2024 vård enligt nationellt högspecialiserad vård (NHV) för svåra hudsymtom

Remiss tumör hud

Används vid all tumörmisstanke, inklusive melanom. Har man en välgrundad misstanke om melanom väljs istället remiss "hud SVF melanom"- se nedan.

-* Frågeställning
- Lokalisation och storlek. Bifoga om möjligt foto!
-* Duration och beteende
- Svar på eventuellt PAD
- Eventuell behandling med immunosuppression

Remiss hud SVF melanom

Får endast användas om det finns en välgrundad misstanke om malignt melanom. Kriterier för välgrundad misstanke hittar du på RCCs hemsida.

Remiss för bedömning på hudmottagningen skickas vid välgrundad misstanke om malignt melanom när patienten inte är opererad eller provtagen i primärvården. Om PAD-svar malignt melanom finns ska remissen skickas som SVF till plastikkirurgmottagningen. 

Remiss "Hud SVF melanom" ska innehålla följande:

-* Vad ligger till grund för den välgrundade misstanken
-* Lokalisation och storlek
-* Fotografi som bifogas remiss eller läggs i journalen
-* Anamnes
-* Kontaktuppgifter till patienten
-* Kontaktuppgifter till inremittent

Information om Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF) och kontaktuppgifter (regionuppsala.se)

Då vi enligt vårdgarantin och kömiljarden är skyldiga att erbjuda en tid inom 2 månader ska endast de patienter som har möjlighet att komma under denna tid remitteras.

Flertalet vanliga hudsjukdomar kan handläggas inom Primärvården till exempel eksem, akne, psoriasis liksom mollusker, vårtor och svamp. Diagnosen aktinisk keratos kan ställas i Primärvården antingen via PAD eller tillräcklig klinisk erfarenhet och kan då också behandlas i Primärvården med Aldara (imikvimod). Endast vid diagnostisk osäkerhet eller otillräcklig behandlingseffekt remiss till specialist.

Akne

Vid akne med inslag av papler och pustler ska lokalbehandling ges i kombination med tetralysal i minst tre månader och utvärderas innan remiss till hudspecialist.

Svampinfektioner och fysiologiskt håravfall

Svampinfektioner kan utredas och behandlas i PV. Ingen systemisk svampbehandling utan positiv odling.
Fysiologiskt håravfall (androgent), där terapi inte finns, ska inte remitteras till specialist.

Remisser kommer att sändas i retur om:

a) basala diagnostiska åtgärder och utvärdering av behandlingseffekt inte har genomförts
b) alltför lång tid gått mellan remissdatum och remissens ankomst till hudspecialist
c) patienten har förhinder att komma till specialist inom 2 månader