Hud- och könssjukdomar

Kvinnlig vårdpersonal samtalar.

Sektionen för hud- och könssjukdomar omfattar hud- och venereologmottagning. De olika enheterna inom sektionen utreder, vårdar och behandlar hud- och könssjukdomar.

Förutom sedvanlig diagnostisering och behandling har vi också ett flertal specialområden där vi även mottar remisser från riket och regionen. Exempel på dessa områden är gendermatoser.

Läs mer om:

Nationell högspecialiserad vård

Som enda sjukhus i landet har Akademiska sjukshuset tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för en grupp ärftliga hudsjukdomar, gendermatoser. Jämte fyra andra universitetssjukhus får Akademiska också nationellt ansvar för svåra hudsymtom.

ST hud

På hudkliniken på Akademiska sjukhuset finns, förutom en hud- och venereologisk mottagning, en slutenvårdsavdelning, en dagvårdsavdelning och en yrkesdermatologisk mottagning. Det finns dessutom specialmottagningar för t.ex. gendermatoser och laser.

Varje dag är en specialist friställd för att hjälpa till att handlägga de patienter du som ST-läkare träffar på din mottagning. Du lär dig tidigt, under handledning, handlägga de mer akuta hudfallen som konsult. Patientfall kan även diskuteras vid fotovisningar, visningsronder och patologronder. Du och dina ST-kollegor delar på ansvaret att, under handledning, handleda och undervisa läkarstudenter på termin 7.

Förutom intern ST-undervisning har hela läkargruppen även regelbunden intern utbildning och journal club. Som ST-läkare har du en personlig handledare och får regelbunden feedback, både från handledare och övriga kollegor. Du har även schemalagd lästid varje vecka.