Venereologmottagningen

Då kondylom inte lyder under Smittskyddslagen, kommer Ditt besök och behandling för detta att debiteras enligt patienttaxan.

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

0186115080

Telefontider
Måndagar 7.55-15
Tisdagar 7.55-11.15
Torsdagar 7.55-11.15
Fredagar 7.55-13.30

Besök oss

Öppettider
Mån - tis 8-16
Onsdagar 8-12
Torsdagar 8-16
Fredagar 8-14

Drop-in tider
Fredagar 8-9 Ej läkarbesök

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 30

 Hitta till ingång

Venereologmottagningen är en del av hudkliniken vid Akademiska sjukhuset. Vi finns i ingång 30 och du är välkommen att boka tid hos oss för undersökning. Här arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samt kurator med specialistkunskaper inom området sexuellt överförda infektioner (venereologi).

Boka tid

Hos oss kan du boka tid utan remiss, för undersökning och provtagning vid misstanke om sexuellt överförd infektion, så kallad STI. Vi har även drop-in tid för provtagning.

Symtom

En del av de som söker hos oss har symtom från underlivet, ofta flytning eller sveda vid vattenkastning. Många är helt symtomfria, men har haft en eller flera oskyddade sexkontakter, i Sverige eller utomlands, och önskar testa sig för säkerhets skull. Många STI ger lite eller inga besvär alls under lång tid, varför vi vill uppmuntra till testning om man haft oskyddade sexkontakter, eller om man inleder en ny relation där man inte tänker använda kondom.

Om sexuellt överförd infektion

Klamydia, herpes och kondylom är de vanligaste STI i Sverige och behandlas ofta även på ungdomsmottagningar, studentmottagningar, vårdcentraler och gynekologmottagningar. Ovanligare infektioner som gonorré och syfilis bör remitteteras till venereologmottagningen för behandling och smittspårning om man upptäcker en sådan infektion på till exempel en vårdcentral. Klamydia, gonorré, syfilis och HIV är de STI som lyder under smittskyddslagen och där sjukvården är skyldig att göra smittspårning. Den som drabbats av en sådan infektion är också skyldig att medverka vid smittspårning.

Mottagningar som behandlat en klamydiainfektion men som saknar resurser för smittspårning, kan remittera till venereologmottagningens kurator för smittspårning.

Drop-in för provtagning till sjuksköterska/undersköterska

Fredagar kl. 8:00-9:00
OBS! Ej läkarbesök.
Det kan bli en viss väntetid då det är drop-in.

Prov erbjuds för klamydia, gonorre på urin/egentaget vaginalt prov samt blodprov för HIV och Syfilis.

Att tänka på:

  • Du skall ej ha några symtom från underlivet
  • Minst 10 dagar sedan ssenaste sexuella kontakt
  • Ej ha kissat på 2 timmar innan provtagning
  • Fyll i formulär i väntan på din provtagning. Dessa erhålls på mottagningen
  • Medtag ID-handling

Om mottagningen

Vi har cirka 4000 besök per år, de flesta har själva ringt och bokat tid. En del har fått ett så kallas partnerbrev, oftast gällande klamydia, där man uppmanats beställa tid för undersökning. En mindre andel har remiss från till exempel husläkare.

De flesta som söker oss är i åldrarna 20-35 år, men vi tar emot alla oavsett ålder. Könsfördelningen är ungefär hälften män, hälften kvinnor.

Förutom undersökning, behandling och smittspårning av STI, arbetar vi även förebyggande med information om säkrare sex, kondomanvändning, motiverande samtal för att förändra riskbeteende mm. Vi är också remissinstans i länet för andra vårdgivare i frågor rörande sexuellt överförda infektioner, och deltar i utbildningsaktiviteter riktade mot dessa, ofta i samarbete med smittskyddsenheten.