Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Omhändertagande av patienter med positivt klamydia-/gonorre hemtest via 1177

Positivt klamydia hemtest

Vårdenhet som tar emot och behandlar patient med positivt klamydia hemtest via 1177 Uppsala skall registrera övertagande av behandlingsansvaret i systemet PEP (Patientens Egen Provtagning). Provsvaret i Cosmic ska vidimeras av behandlingsansvarig läkare/barnmorska.

Vårdenhet som inte har Cosmic

Vårdenhet som inte har Cosmic måste ta telefonkontakt med venereologmottagningen för att rapportera övertagande av behandlingsansvaret.

Positivt gonorré hemtest

Vårdenhet som tar emot patient med positivt gonorré hemtest via 1177 Uppsala ska inte ge någon behandling utan snarast remittera patienten i Cosmic till venereologmottagningen för ytterligare provtagning, behandling, smittspårning och kontroller.