Reumatolog- och hudavdelning 100 B1

Torsdag 6 februari flyttade Reumatolog- och hudavdelningen till ingång 100/101 våning 3.

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 43 22

Besök oss

Besökstider
Mån - Sön 13-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 100, våning 3

 Hitta till ingång

På avdelningen vårdas patienter i behov av inneliggande vård på grund av sjukdomens allvarliga uttryck eller patientens stora omvårdnadsbehov. Här vårdas även patienter med njur och mag-tarm sjukdomar.

Här görs utredningar av oklara inflammatoriska tillstånd. Nya behandlingar inleds och uppföljningar av insatta terapier sker. Det finns en stor erfarenhet av att utreda patienter med mer ovanliga sjukdomstillstånd. Cirka 1/3 av patienterna som är inskrivna på avdelningen kommer från andra landsting i vår region. Blodprovstagningar sker oftast på morgonen medan planerade undersökningar som exempelvis röntgen sker vid olika tidpunkter under dagen. Ronder sker dagligen på förmiddagarna. Vi har ett nära samarbete med andra specialister inom exempelvis njurmedicin, lungmedicin och hjärtkärlsjukdomar då inflammatoriska reumatiska sjukdomar många gånger kan drabba flera organ.

Information om covid-19

Om du tror att du är smittad av covid-19, eller har luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont, ring 1177 eller läs på 1177.se. De kommer ge dig råd om hur du ska gå vidare. Berätta om din läkemedelsbehandling och om du har någon sjukdom som påverkar hjärta eller lungor. För att inte sprida smitta vidare ska du inte komma till reumatologens mottagning eller avdelning om du har tecken på luftvägsinfektion.

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 113 13 som är öppet dygnet runt eller läs på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du har luftvägssymtom och feber och misstänker att du kan ha covid-19 infektion bör du avbryta din biologiska behandling, precis som du skulle göra vid annan infektion. Behandlingen kan återupptas när infektionen har läkt. Om du använder kortison bör du fortsätta med detta om du inte får andra förhållningsorder från din reumatolog.