Reumatologmottagningen

Mottagningen är stängd för Reumadagar -2018, Onsdag 19/9 from kl 09- tom 21/9 kl 1400.

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

0186115383

Besök oss

Öppettider
Mån - tor 7.30-16.30
Fredagar 7.30-14

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ingång 30, 5 trappor

 Hitta till ingång

Vi är den enda specialistmottagningen för patienter med inflammatoriska reumatiska led- och systemsjukdomar i Uppsala län. Besök hos oss sker efter remiss från läkare i primärvård eller från läkare inom andra specialistkliniker. Vi tar även emot patienter på specialistvårds- eller valfrihetsremiss från andra landsting.

De vanligaste sjukdomarna vi handlägger är reumatoid artrit (RA) dvs ledgångsreumatism, psoriasisartrit, ankyloserande spondylartrit, SLE, systematiska vaskuliter som Granulomatös polyangit (wegener), systemisk skleros, myosit m fl tillstånd.

Vi har förutom sedvanliga tider för nybesök även återbesöksmottagning, akuta mottagningstider och injektionstider och en omfattande provtagningsverksamhet för alla patienter som står på långvarig underhållsbehandling med olika reumatologiska läkemedel. För närvarande har vi ca 6000 besök / år. Våra läkare är dagligen konsulter på övriga sjukhuset och finns även tillgängliga på helger mellan kl 10-12. Sjuksköterskorna deltar aktivt i bla information och rådgivning.

Vår mottagning deltar liksom de flesta av Sveriges reumatologmottagningar i SRQ dvs det nationella kvalitetsregistret för reumatologiska sjukdomar. Detta register innebär också en aktiv patientmedverkan. Med hjälp av PER, patientens egen rapportering, så rapporterar patienten sin aktuella sjukdomsaktivitet via e-tjänster på 1177 inför läkarbesök. Genom SRQ kan vi följa kvaliteten på vårt arbete och vi rapporterar årligen till Socialstyrelsens Öppna Jämförelser. Reumatologmottagningen uppfyller sedan många år tillbaka kraven för såväl Vårdgaranti som Kömiljard

På mottagningen bedrivs forskning och kliniska prövningar liksom undervisning av blivande läkare och specialister under vidareutbildning.

För dig som nyligen diagnostiserats med reumatisk sjukdom

Denna verksamhet finns för dig som nyligen diagnostiserats med reumatisk sjukdom. Under en halv dag får du träffa arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) och sjuksköterska. Syftet är att du tidigt ska få hjälp också med annat än medicinering och få ökad kunskap om din sjukdom för att på bästa sätt kunna leva med sjukdomen framöver.

Fysioterapeuten (sjukgymnasten) gör en undersökning och en bedömning av dina aktuella besvär. Du får råd om fysisk aktivitet och träning och vad du kan göra för att lindra dina eventuella besvär. Information ges om träningsmöjligheter här hos oss och i friskvården.

Med arbetsterapeuten har du möjlighet att diskutera eventuella praktiska problem i vardagen som har uppstått på grund av din sjukdom inom områdena personlig vård, boende, arbete, studier och fritid. Har du handproblem får du råd om träning och om hur du kan avlasta lederna när du är aktiv.

Vid besöket hos sjuksköterskan kan du ställa frågor om din sjukdom och medicinering. Sjuksköterskan samtalar med dig om levnadsvanornas betydelse vid reumatisk sjukdom. Du får även information om reumatologens teamverksamhet.

Reumarehab

I vår verksamhet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast, sjuksköterska och kurator. Vi kan hjälpa dig att hitta strategier för att leva med och hantera den reumatiska sjukdomen och dess konsekvenser inom olika livsområden.

Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt. Detta innebär att vi utgår ifrån vilka aktiviteter som är viktiga för dig i din vardag och som du vill förändra eller förbättra. Tillsammans med dig arbetar vi sedan för att stödja en beteendeförändring för att uppnå detta. Stor vikt läggs vid dina egna insatser och mål.

Du kallas till ett första besök där vi utifrån dina möjligheter och mål kommer fram till vilken verksamhet som är lämplig för dig att delta i.

Inom reumarehab finns följande team /gruppverksamheter:

Rehabgrupp

För dig som behöver kombinera träning i grupp med fördjupad information och diskussion om reumatisk sjukdom och dess konsekvenser inom olika livsområden. På fysioterapin tränar du med gruppen enligt ett eget program. På arbetsterapin ingår handträning och även praktisk träning av ergonomi. Information ges också av läkare, dietist, kurator och försäkringskassa. I perioden ingår struktruerad träning på egen hand.

Omfattning:
2 1/2 dag / vecka under 5 veckor
Max 7 personer /grupp
Uppföljningsbesök 3 månader efter avslut

Intensivträningsgrupp

För dig som behöver en koncentrerad träningsperiod. På fysioterapin tränar du med gruppen enligt ett individuellt träningsprogram, på arbetsterapin får du värme/kyl- behandling och handträning. Under perioden ingår strukturerad träning på egen hand.
Gruppen träffar sjuksköterska en gång i veckan.

Omfattning:
2 eftermiddagar / vecka under 6 veckor
Max 8 personer / grupp
Uppföljningsbesök 3 månader efter avslut.

Individuellt rehabteam

För dig som inte har möjlighet att delta i grupp, men är i behov av en anpassad period med träning, information och samtal om din sjukdom och dess konsekvenser inom olika livsområden. I teamet ingår fysioteraput / sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och kurator. Tider och innehåll anpassas utifrån dina förutsättningar och behov.

Omfattning:
Tidsperioden varierar.
Uppföljning 3 månader efter avslut.

Kontaktinformation

Sjuksköterska
Gudrun Lundgren Ivarsson
018-611 53 90
gudrun.lundgren.ivarsson@akademiska.se