Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ingång 100/101

I vårt nya hus ingång 100/101 hittar du öppen- och slutenvård som tillhör verksamhetsområdena blod- och tumörsjukdomar och specialmedicin. Här finns även en operationsavdelning, en preoperativ avdelning, nuklearmedicin och magnetkamera.

En kiosk och ett kafé finns vid entrén, öppettider måndag-torsdag 8-17 och fredag 8-17. 

Så här hittar du till ingång 100/101

Du når ingång 100/101 via södra infarten från Dag Hammarskjölds väg.
Adressen är Dag Hammarskjölds väg 8.

Du kan också komma till oss från norra infarten. Gå in genom entrén i ingång 70. Väl inne i ingång 70 följer du skyltningen och tar hissen eller trappan upp till våning 3. Du kommer till vårt nya hus via en luftbro. Räkna med att promenaden till oss tar ungefär 10 minuter.

Bil

Du som behöver parkera kan göra det i något av sjukhusområdets parkeringsgarage eller på någon av våra utomhusparkeringar. Det finns en parkering intill ingång 100/101, med infart från Dag Hammarskjölds väg.  Avstigningsplats och parkering för rörelsehindrade finns precis utanför entrén i ing. 100/101, med infart från Dag Hammarskjölds väg.

Cykel

Du hittar cykelparkeringar både utanför ingång 70 och 100/101.

Stadsbuss

För dig som bor i Region Uppsala är det gratis för patient och medföljare att åka buss om du fått en kallelse. Läs mer på ul.se/vardbesok. Närmaste UL-hållplatserna är Akademiska sjukhuset västra och Akademiska sjukhuset södra.

Sjukresebuss

Sjukresebussarna stannar utanför ingång 100/101.

I entrén

I entrén finns ankomstterminaler där du anmäler ditt besök. Om du behöver hjälp att anmäla dig finns receptionister på plats måndag – fredag klockan 7.45 – 16.00.

När du anmält dig i ankomstterminalerna är du välkommen till  väntrummet på den enhet du ska besöka. Det står på din kallelse om du ska till ingång 100 eller 101. Trapphusen och hisshallarna för respektive ingång ligger i direkt anslutning till entrén.

Verksamheter i huset

I nya huset ingång 100/101 hittar du följande verksamheter. Följ hänvisning från entrén.

Ingång 100

Blod- och tumörsjukdomars administration, ing. 100, 1 tr
Blod- och tumörsjukdomars behandlingsavdelning, ing. 100, 2 tr
Blod- och tumörsjukdomars utredningsavdelning, ing. 100, 4 tr
BMT-mottagning, ing. 100, 2 tr 
Central beredningsenhet, ing. 100, 2 tr
Hematologmottagning, ing. 100, 2 tr
Klinisk forsknings- och utvecklingsenhet, ing. 100, 1 tr
Mag-tarm- och njuravdelning 100 B2, ing. 100, 3 tr
Medicinsk fysik administration, ing. 100, 1 tr
Nuklearmedicin, ing. 100, SV
Onkologisk-endokrinologisk avdelning 100 A, ing. 100, 4 tr
Operationsavdelning, ing. 100, NB
Reumatolog- och hudavdelning 100 B1, ing. 100, 3 tr
Radiofarmaceutisk beredningsenhet, ing. 100, SV

Ingång 101

Blod- och tumörsjukdomars administration, ing. 101, 1 tr
Brachyterapi, ing. 101 SV
Dagsjukvårdsavdelning för hud och reumatologi, ing. 101, 2 tr
Hematologavdelning 101 A, ing. 101, 4 tr
Magnetkamera, ing. 101 SV
Onkologavdelning 101 B, ing. 101, 4 tr
Onkologisk-endokrinologisk mottagning, ing. 101, 4 tr
Onkologmottagning, ing. 101, 2 tr
Operationsavdelning, ing. 101, NB
Preoperativ avdelning 101 E, ing. 101, BV
Reumatologmottagning, ing. 101, 2 tr
Strålbehandlingsavdelning, ing. 101, SV

Konferenslokaler

Carlssonsalen, ing. 100/101, 2 tr
Eken, ing. 100, BV
Elektrionen, ing. 101, SV
Erikssonrummet, ing. 100, 2 tr
Forsmanrummet, ing. 100, NB
Glimeliussalen, ing. 100/101, 2 tr
Hagbergrummet, ing. 100, 2 tr
H:son Holmdahlsalen, ing. 100/101, 2 tr
Hurtigrummet, ing. 100, 4 tr
Hägglundrummet, ing. 100, 4 tr
Insikten, ing. 100, 3 tr
Jonssonrummet, ing. 100, NB
Killanderrummet, ing. 101, 4 tr
Ledstjärnan, ing. 101, 2 tr
Lönnen, ing. 101, BV
Monteliusrummet. ing. 100, 1 tr
Neutronen, ing. 101, SV
Norlénsalen, ing. 100/101, 2 tr
Positronen, ing. 100, SV
Protonen, ing. 101, SV
Sundströmrummet, ing. 100, BV
Tomczakrummet, ing. 101, 3 tr
Utsikten, ing. 100, 3 tr
Öbergrummet, ing. 100, 1 tr

Frågor?

Har du frågor kring parkering eller hur du hittar till oss kan du höra av dig till Patientkontakt: 

E-post: patientkontakt@akademiska.se 
Telefon: 018-611 30 33