Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Reumarehab

I vår verksamhet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast, sjuksköterska och kurator. Vi kan hjälpa dig att hitta strategier för att leva med och hantera den reumatiska sjukdomen och dess konsekvenser inom olika livsområden.

Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt. Detta innebär att vi utgår ifrån vilka aktiviteter som är viktiga för dig i din vardag och som du vill förändra eller förbättra. Tillsammans med dig arbetar vi sedan för att stödja en beteendeförändring för att uppnå detta. Stor vikt läggs vid dina egna insatser och mål.

Du kallas till ett första besök där vi utifrån dina möjligheter och mål kommer fram till vilken verksamhet som är lämplig för dig att delta i.

Inom reumarehab finns följande team /gruppverksamheter:

Rehabgrupp

För dig som behöver kombinera träning i grupp med fördjupad information och diskussion om reumatisk sjukdom och dess konsekvenser inom olika livsområden. På fysioterapin tränar du med gruppen enligt ett eget program. På arbetsterapin ingår handträning och även praktisk träning av ergonomi. Information ges också av läkare, dietist, kurator och försäkringskassa. I perioden ingår struktruerad träning på egen hand.

Omfattning:
2 1/2 dag / vecka under 5 veckor
Max 7 personer /grupp
Uppföljningsbesök 3 månader efter avslut

Intensivträningsgrupp

För dig som behöver en koncentrerad träningsperiod. På fysioterapin tränar du med gruppen enligt ett individuellt träningsprogram, på arbetsterapin får du värme/kyl- behandling och handträning. Under perioden ingår strukturerad träning på egen hand.
Gruppen träffar sjuksköterska en gång i veckan.

Omfattning:
2 eftermiddagar / vecka under 6 veckor
Max 8 personer / grupp
Uppföljningsbesök 3 månader efter avslut.

Individuellt rehabteam

För dig som inte har möjlighet att delta i grupp, men är i behov av en anpassad period med träning, information och samtal om din sjukdom och dess konsekvenser inom olika livsområden. I teamet ingår fysioteraput / sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och kurator. Tider och innehåll anpassas utifrån dina förutsättningar och behov.

Omfattning:
Tidsperioden varierar.
Uppföljning 3 månader efter avslut.

Kontaktinformation

Sjuksköterska
Gudrun Lundgren Ivarsson
018-611 53 90
gudrun.lundgren.ivarsson@akademiska.se