Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

För dig som nyligen diagnostiserats med reumatisk sjukdom

Denna verksamhet finns för dig som nyligen diagnostiserats med reumatisk sjukdom.

Under en halv dag får du träffa arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) och sjuksköterska. Syftet är att du tidigt ska få hjälp också med annat än medicinering och få ökad kunskap om din sjukdom för att på bästa sätt kunna leva med sjukdomen framöver.

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten (sjukgymnasten) gör en undersökning och en bedömning av dina aktuella besvär. Du får råd om fysisk aktivitet och träning och vad du kan göra för att lindra dina eventuella besvär. Information ges om träningsmöjligheter här hos oss och i friskvården.

Arbetsterapeuten

Med arbetsterapeuten har du möjlighet att diskutera eventuella praktiska problem i vardagen som har uppstått på grund av din sjukdom inom områdena personlig vård, boende, arbete, studier och fritid. Har du handproblem får du råd om träning och om hur du kan avlasta lederna när du är aktiv.

Sjuksköterskan

Vid besöket hos sjuksköterskan kan du ställa frågor om din sjukdom och medicinering. Sjuksköterskan samtalar med dig om levnadsvanornas betydelse vid reumatisk sjukdom. Du får även information om reumatologens teamverksamhet.