Svettmottagningen

1177 Vårdguiden

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 Logga in på 1177.se

Telefon

0186115003

Telefontider
Mån - fre 8-14

Besök oss

Öppettider
Mån - fre 8-16

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 70, bottenvåningen

 Hitta till ingång

Vi behandlar patienter som lider av svår lokaliserad hyperhidros (överdriven svettning) i armhålor och händer.

Inför ditt besök

Oss hittar du mellan ingång 70 och 85 i samma lokaler som Neuromottagningen. Till oss kan du komma om du har remiss från primärvård eller andra specialistmottagningar. Innan du får en remiss ska din läkare ha uteslutit sekundär hyperhidros och man skall ha testat med receptfria uttorkande preparat (antiperspiranter) och tablettbehandling. Om dessa inte har haft effekt kan det bli aktuellt med botulinumtoxinbehandling.

Under ditt besök

Vid första läkarbesöket på Svettmottagningen görs en bedömning av din hyperhidros. Information ges om diagnosen och behandlingsproceduren samt förväntad effekt och biverkningar. Ibland, men oftast inte, ges behandlingen redan i samband med första läkarbesöket.

 Läs mer om hur behandlingen går till