Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Hyperhidros- överdriven svettning

Vad är hyperhidros?

Hyperhidros innebär överdrivna svettningar och drabbar upp emot 3% av befolkningen. För en del blir besvären så uttalade att de påverkar det sociala och/eller yrkesmässiga livet. Svettningarna kan drabba ett begränsat hudområde (lokaliserad hyperhidros) eller drabba större delar av kroppen (generell hyperhidros). Man skiljer också på primär och sekundär hyperhidros.

Vid primär hyperhidros är den direkta orsaken till den ökade svettningen okänd men tros bero på att nervsystemet överreagerar med ökad mängd nervimpulser till svettkörtlarna. Det ger i första hand lokaliserade, symmetriska svettningar i armhålor, händer och fötter men även andra lokaler såsom t.ex. ansikte, ljumskar kan drabbas. Generaliserad hyperhidros kan också vara primär, dvs ingen speciell orsak kan hittas efter genomförd utredning.

Vid sekundär hyperhidros finns en bakomliggande orsak, såsom diabetesneuropati, mediciner (bl.a. antidepressiva/SSRI, tamoxifen, opioider), tumörsjukdom, infektion (bl.a. tuberkulos), thyreoideasjukdom, menopaus (men även kvarstående svettningar efteråt), lymfom (nattliga svettningar), neuroendokrin tumör respektive akromegali. Ger ofta generaliserade svettningar över större delar av kroppen och ansiktet.

Hur går behandlingen till?

Behandling med botulinumtoxin vid hyperhidros utförs av specialutbildade sjuksköterskor på Svettmottagningen. En liten volym botulinumtoxin (motsvarande en vattendroppe) sprutas in i huden på de ställen där man har symtom. Hur många injektioner det blir beror på den behandlade ytans storlek. Händer och fötter bedövas före behandling genom så kallad IVRA (intravenös regional anestesi) och man är som patient vaken. Efter behandlingen försvinner bedövningen snabbt och efter en stunds vila kan man gå hem. Tunnast möjliga nålar används och därför finns inget obehag efter behandlingen. Armhålan behöver vanligen inte bedövas. Hand/fot-behandlingen tar ca 1,5 timme och behandling av armhålor ca 20-30 minuter.

Botulinumtoxin verkar genom att förhindra nervimpulsen mellan nervändarnas yttersta delar och svettkörteln, varvid svettningen upphör. Effekten är övergående och när nervändarna återställs återkommer svettutsöndringen. Effekten kommer inom några dagar och håller därefter i olika länge, men oftast mellan 2-9 månader. Vi kan ge behandling 1-2 gånger/år.

Botulinumtoxin har få biverkningar. Efter behandling av handsvett kan små muskler i handen påverkas och man kan få en övergående (några veckor) försvagning av tum-pekfingergreppet. I sällsynta fall kan man se en ökad svettning från andra ställen på kroppen.

Man kan inte ge botuliniumtoxin om man är gravid eller ammar.

 Svettmottagningen