Ljudkänslighet behandlingsprogram

Målet med behandlingsprogrammet vid ljudkänslighet är att lära sig hantera/minska obehaget inför olika vardagsljud. I denna behandling får man lära sig olika metoder, träna regelbundet på dessa i vardagen för att sedan utvärdera hur metoderna fungerar. Man får räkna med att lägga ned ungefär 30-45 minuter per dag för träning, läsning och utvärdering av metoderna.

I en randomiserad kontrollerad studie som gjorts vid Hörsel- och balansmottagningen på Akademiska sjukhuset visades att 64 procent av deltagarna fick en kliniskt signifikant förbättring av sin ljudkänslighet. Resultaten visar bland annat att obehagliga vardagsljud blir mindre besvärande och att man får en ökad livskvalitet.

Behandlingen utgår från varje persons individuella besvär.

Exempel på vad en behandling kan innehålla:

  • Information om ljudkänslighet, ljud och vad som händer i öronen och hjärnan när man har blivit ljudkänslig
  • Praktiska övningar och färdighetsträning i olika metoder:

Metoder

  • Ljudstimulering och ljudträning: Målet med dessa metoder är att gradvis träna upp hörselsystemet att bli mindre känsligt för besvärande vardagsljud.
  • Avspänning: Med olika avspänningsövningar får man lära sig att minska stress och spänningar i vardagen, vilket förhindrar att man hamnar i en negativ cirkel där ljudkänsligheten, stress och anspänning förvärrar varandra.
  • Beteendeaktivering. Ibland händer det att man slutar med olika aktiviteter på grund av sin ljudkänslighet. Denna metod syftar till att titta närmare på dessa aktiviteter och se vilka som är möjliga att återuppta.

Behandlingsprogrammet

Behandlingsprogrammet består av två delar varav den första pågår ca åtta veckor. I slutet av den första delen av behandlingen görs en sammanfattning samt individuell plan för hur man ska fortsätta att träna på dessa metoder under behandlingens andra del som pågår i 12 veckor.

Efter tre månader sker en uppföljning och utvärdering av behandlingen. Hela behandlingen omfattar således cirka fem månader.