Undersökningar och behandlingar på Urologmottagningen för barn och ungdom

Här kan du läsa om en del av de diagnoser och undersökningar som vi utför på Urologmottagningen för barn och ungdom.

Dessa barn har kontinuerlig uppföljning på mottagningen. För barn med blåsextrofi anordnas årligen temadagar där barnet med familj får träffa andra i samma situation.

  • DSD

På Akademiska barnsjukhuset finns en grupp som handlägger patienter med oklar könstillhörighet där det förutom en barnurolog ingår läkare inom klinisk genetik och hormon- och ämnesomsättningssjukdomar.

Urinläckage nattetid.

Pojkar med urinrörets mynning på undersidan av penis.

  • MMC- ryggmärgsbråck

Barnen med MMC kommer hit inför operativa ingrepp (tex Mitrofanoffavledning), samt för årlig uppföljning av urinblåsefunktion (cystometri). Omfattande konsultverksamhet bedrivs på Folke Bernadotte regionhabilitering, där bland annat barn med ryggmärgsbråck sköts.

Inte nedvandrad testikel.

Pojkar med ett slemhinneveck i urinröret som försvårar att urinen kommer ut när pojken kissar.

Återkommande urinläckage hos barn över fem år.

När barnet kissar backar urin tillbaka från urinblåsan till de övre urinvägarna.