Undersökningar och behandlingar på Urologmottagningen för barn och ungdom

Här kan du läsa om en del av de diagnoser och undersökningar som vi utför på Urologmottagningen för barn och ungdom.