Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Nefropyelostomikateter

Oxibutyninbehandling

Om barnet har en överaktiv, ”busig”, urinblåsa kan barnet behöva få behandling med blåslugnande medicinering, Oxibutynin.