Benledningsimplantat - BAHA och Bonebridge

BAHA

För personer med hörselnedsättning, som av olika anledningar inte kan ha en konventionell hörapparat, finns det möjlighet att få en benledningsapparat utanför örat och hörselgången. Den apparat, som använts längst är benförankrad hörapparat eller BAHA. Den benförankrade hörapparaten fäster man på en titanfixtur (skruv) som man opererar in i skallbenet bakom och ovanför örat. På så vis undviker man att täppa till hörselgången.

En stor fördel med BAHA är att operationen är enkel och man kan utföra den i lokalbedövning. En nackdel med den titanfixturförankrade benledningsapparaten är att den har hudgenomföring vilket innebär att man kan få infektioner  runt skruven. I allmänhet undviker du dessa genom att följa de hygieniska föreskrifter som du får.

Bonebridge

Bonebridge, består av en yttre audioprocessor (hörapparat) och en helt implanterbar del. Implantatet placeras med 2 små skruvar i skallbenet bakom och ovanför örat innanför huden vid en tekniskt enkel operation som utförs i narkos. Risken för infektioner försvinner därmed. Audioprocessorn fästes via en magnet utanpå huden och leder ljudet vidare via mekaniska vibrationer till innerörat. En nackdel med Bonebridge är att den vid undersökningar av huvudet med magnetkamera ger upphov till artefakter, som kan försvåra den radiologiska bedömningen.

Dessa båda typer av benledningsapparater fungerar bäst på personer vars hörselnedsättning huvudsakligen är av ledningshindertyp. Om hörselnedsättningen huvudsakligen härrör från innerörat och man är förhindrad att bära vanlig hörapparat är ett mellanöronimplantat bättre.