Benledningsimplantat - BAHA och Bonebridge

För personer med hörselnedsättning, som av olika anledningar inte kan bära en konventionell hörapparat, finns det möjlighet att få en benledningsapparat anbringad utanför örat och hörselgången. Den apparat, som använts längst är benförankrad hörapparat eller BAHA. Den benförankrade hörapparaten fästs på en titanfixtur (skruv) som inopereras i skallbenet bakom och ovanför örat. På så vis undviker man att täppa till hörselgången. En stor fördel med BAHA är att operationen är enkel och kan utföras i lokalbedövning. Den kan vid röntgenundersökning av huvudet orsaka skuggor – artefakter – men dessa är relativt små och inskränker inte den radiologiska bedömningen. En nackdel med den titanfixturförankrade benledningsapparaten är att den har hudgenomföring vilket innebär att infektioner kan uppkomma runt skruven. I allmänhet undviks dessa genom att följa hygieniska föreskrifter.

Bonebridge, består av en yttre audioprocessor (hörapparat) och en helt implanterbar del. Implantatet placeras med 2 små skruvar i skallbenet bakom och ovanför örat innanför huden vid en tekniskt enkel operation som utförs i narkos. Risken för infektioner försvinner därmed. Audioprocessorn fästes via en magnet utanpå huden och leder ljudet vidare via mekaniska vibrationer till innerörat. En nackdel med Bonebridge är att den vid undersökningar av huvudet med magnetkamera ger upphov till artefakter, som kan försvåra den radiologiska bedömningen.

Dessa båda typer av benledningsapparater fungerar bäst på personer vars hörselnedsättning huvudsakligen är av ledningshindertyp. Om hörselnedsättningen huvudsakligen härrör från innerörat och man är förhindrad att bära vanlig hörapparat är ett mellanöronimplantat att föredra – se implanterbar hörapparat.