Käkledskirurgi

Besvär från käklederna, som ofta är kombinerade med besvär käkmuskulaturen, behandlas i första hand av din egen tandläkare. Vid mera komplicerade fall remitteras du till specialist i bettfysiologi. 

De flesta problem kan behandlas utan kirurgi, till exempel med bettskena eller sjukgymnastikövningar. 

Ibland kan det dock bli aktuellt med käkledskirurgi:  

  • Artroskopi. Käkkirurgen för in optik i käkleden och kan både då få bättre diagnostik och även utföra mindre ingrepp, som lösningar av sammanväxningar som ofta ses vid artros. I samband med artroskopi kan käkleden också spolas. 
  • Spolning av käkleden, artrocentes, sker oftast i kombination med artroskopi, men kan också utföras som ett enskilt ingrepp. Spolningen syftar till att minska inflammationen. Vid artrocentes kan också mindre vävnadsfragment avlägsnas. 
  • Avlägsnande av käkledsdisk (diskektomi). I käkleden finns en broskskiva som motsvarar menisken i knät. Om denna har hamnat i fel läge kan drag i broskskivans fäste, en typ av ledband, ge kraftiga smärtor. Ibland kan smärtan försvinna efter behandling med bettskena eller olika typer av övningar, men det kan också bli nödvändigt att öppna upp in till käkleden och avlägsna disken. 
  • Käkledsrekonstruktion. Kan bli aktuellt efter frakturer, cancerbehandling eller vid exempelvis reumatiska sjukdomar. Käkledsrekonstruktion kan utföras på olika sätt, tidigare var transplantation av till exempel revben vanligt, men under senare tid är den mest använda metoden att ersätta käkleden med en käkledsprotes. 
  • Käkledsfrakturer behöver ibland opereras. Läs mer om ansiktsfrakturer. 

Bedömning 

Inför planerade käkledsingrepp har vi ett nära samarbete med Folktandvårdens specialister i bettfysiologi och patienterna diskuteras innan remiss till oss vid en multidisciplinär rond där bettfysiologer, käkkirurger och röntgenspecialist deltar.  

Operationen 

Under operationen är du vanligen nedsövd. Efter operationen vårdas du på i ett dygn, i komplicerade fall något längre på plastik- och käkkirurgavdelning 85 F2. 

Efter utskrivning från avdelningen sker uppföljning på käkkirurgiska sjukvårdsmottagningen och även hos bettfysiolog. Det är vanligt med behov av sjukgymnastiska övningar.