Arytmilaboratoriets undersökningar och behandlingar

Beskrivningar av vad vi gör

Ablation (latin=" ta bort")
När området i hjärtat, varifrån hjärtklappningen uppkommer är klarlagt, kan behandling ske genom ablation med en speciell elektodkateter i hjärtat. Genom katetern avges värme (radiofrekvensenergi) eller kyla (cryo) mot det område i hjärtat som orsakar rytmrubbningen.

Har samma funktion som en vanlig pacemaker, men med en extra elektrod som synkroniserar hjärtats båda kammare. När dessa samarbetar bättre kan också symptomen på hjärtsvikt minska. Dosan inopereras under huden på liknande sätt som en vanlig pacemaker.

Om bandspelar-ekg (s.k. "Holter") under 24-48 tim inte räcker för att fånga en rytmrubbning, finns det större chans med en s k Event Recorder. Den består av en liten bärbar dosa med ekg-funktion, och kan bäras av patienten i vanligtvis 1-2 veckor. Patienten kan själv starta en registrering när hjärtsymtom uppkommer.
Uppfångade registreringar sänds via telefon till sjukhuset för analys.

Innan man får en Event Recorder, ger en arytmisjuksköterska instruktioner om funktion och handläggning.

Behandling kan ske genom ablation så kallad lungvensablation, eller i samarbete med thoraxkirurgen.

Implantable Cardioverter Defibrillator = en dosa som påminner om en pacemaker men med funktionen att förebygga och behandla livshotande rytmrubbningar. Dosan inopereras under huden på liknande sätt som en vanlig pacemaker.

Om du fått din ICD implanterad hos oss, och får ett eller flera tillslag ("stötar") av ICD-dosan, kontakta oss för rådgivning:

Under kontorstid kl 8-16.30
018-611 43 96

Övrig tid
Kontakta närmaste akut- eller jourmottagning.

Telefontid vardagar för övriga frågor
018-611 43 96, kl 9.30-11.30

Ta alltid med ditt ICD-kort vid läkarbesök! Har du behov av ett nytt kort, ring ovanstående telefonnummer.

Undersökningen sker genom att tunna katetrar läggs in i blodbanan via arm/ljumske. Katetrarna förs in i hjärtat och där kan hjärtklappning framkallas med svag elektrisk stimulering. På samma sätt bryts hjärtklappningen. När läkaren funnit området varifrån besvären uppkommer kan behandling med så kallad ablation ske direkt.

Kontroll av pacemaker utförs antingen av pacemakerassistenter eller läkare vid planerade besök hos oss eller om det behövs på inneliggande patient på en vårdavdelning.

Vid planerade kontroller kommer en kallelse hem.

Vid tidsbokning ring 018-611 40 30
Vid rådgivning ring 018-611 40 90

Patienter som drabbas av upprepade svåra svimningsanfall av okänd anledning, kan erbjudas inoperation av en kontinuerlig EKG, så kallad looprecorder. I den sparas EKG-registreringar av allvarlig rytmrubbningar, vilka kan orsaka svimningarna.

Dosan placeras under huden och efter att den tjänat sitt syfte efter upp till ca 1 år, avlägsnas den enkelt. Ingreppen sker i lokalbedövning.

Tidsåtgång: 15-30 minuter
Förberedelser: fasta i 4 timmar innan

En speciell EKG-registrering för att identifiera patienter som kan drabbas av allvarliga rytmrubbningar.

Undersökningstid : 20-30 minuter
Förberedelser: inga

Kontaktinformation