Donerat en njure - patientinformation

Information till dig som donerat en njure - patientinformation från transplantationskirurgi.

Den första tiden hemma

 • Sjukskrivning, fysisk aktivitet och tunga lyft.
  Första månaden efter donation bör du undvika tunga lyft för att minska risken för bråck i ärret, men i övrigt får du vara fysiskt aktiv efter ork. Sjukskrivning är i normalfallet 4 till 6 veckor, och om du behöver förlängd tid utöver detta kan Du vända Dig till oss eller den njurmedicinare på hemorten som gjorde donatorutredningen.
 • Trötthet.
  Det är vanligt att den som donerat en njure känner sig trött första tiden efter operationen och att orken tar slut snabbare än tidigare. Detta är övergående och efter en drygmånad har man återhämtat sig.
 • Smärta.
  Upplevelsen av smärta är olika för olika individer, men de flesta behöver tasmärtstillande tabletter under den första tiden hemma. Smärtan i operationsområdet och bak iryggen där njuren suttit försvinner steg för steg. Pirrningar i och kring själva ärret kan kvarstå under en något längre tid.
 • Nedstämdhet.
  En känsla av nedstämdhet förekommer hos en del donatorer den första tiden.Det kan bero på att den anspänning man haft under utredningen och före operationen släppernär allt väl är över. Donatorns välbefinnande påverkas också av hur mottagaren mår och hurden donerade njuren fungerar.

På lång sikt

Efter att du donerat en njure kan du leva ett helt normalt liv. Du kan äta, dricka, arbeta, sporta och göra allt som du gjort tidigare. När man givit bort en av sina njurar har man bara halva sin njurfunktion kvar. Även om kroppen till viss del kompenserar förlusten av ena njuren så har du förlorat en del av reserven varför det är viktigt att i tid upptäcka tillstånd som kan  skada njuren och som kan uppkomma när man blir äldre i form av exempelvis högt blodtryck, diabetes, njursten, upprepade urinvägsinfektioner, höga blodfetter, tumörer, prostataförstoring hos män, mm. Du kan minska risken genom att leva ett sunt liv och se till att du håller din vikt, inte röker samt att du dricker ordentligt med vätska.
Det är också viktigt att du går på de återbesök vi rekommenderar så att eventuell uppkomst av dessa tillstånd upptäcks tidigt.
Att föda barn efter en njurdonation möter inget hinder, men man bör vänta med en graviditet tills man återhämtat sig efter donationen, det vill säga 6–12 månader.

Återbesök

 • Tre månader efter operationen kommer vi att kalla dig till ett återbesök hos
  transplantationskirurg, antingen här i Uppsala eller till den njurmedicinska mottagningen på hemorten.
 • Årskontroll. Vi kommer även att se till att du kontrolleras hos njurmedicinare efter 1 år och därefter minst vart femte år. Förutom dessa kontroller rekommenderar vi att du går på årliga kontroller på njurmedicinska kliniken där utredningen gjordes eller hos din husläkare.

Om det skulle dyka upp några frågor med anledning av att du donerat en njure kan du
i första hand vända dig till den njurmedicinska klinik där utredningen gjordes, men du
är även välkommen att ta kontakt med oss på transplantationskirurgen