För dig som ska utredas för eller har behandling för sömnapné

Instruktionsfilmer från sömnapnémottagningen

Utprovning av CPAP

En film om hur det går till vid utprovningen av en CPAP

Utprovning av CPAP

En film om hur det går till vid utprovningen av en CPAP

Koppla på utrustning

Så här kopplar du på din utrustning när du ska göra en nattlig andningsregistrering

Skötselinstruktioner för CPAP-utrustning

Så här ska du ta hand om din CPAP