Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Myocardscintigrafi

Den vanligaste orsaken till att göra myocardscintigrafi är utredning av misstänkt kärlkramp.

Förberedelser

Om du äter en hjärtmedicin av typen betablockerare, ska du inte ta den senare än 24 timmar innan undersökningen.

Det är väldigt viktigt att du 12 timmar innan undersökningen inte dricker koffeinhaltiga drycker så som te, kaffe, energidrycker eller cocacola. Detta gäller även mediciner som innehåller koffein exempelvis Treo-koffein, Bamyl-koffein eller Anervan. Du får heller inte dricka eller äta choklad.

Ta inga hjärt- eller blodtrycksmediciner på morgonen före undersökningen. Alla övriga mediciner inklusive vätskedrivande och blodförtunnande mediciner kan du ta som vanligt.

Vad visar myocardscintigrafi?

Vid myocardscintigrafi avbildas blodflödesfördelningen i hjärtmuskeln.

Hur går undersökningen till?

När du kommer till avdelningen kommer du antingen göra ett arbetsprov på testcykel eller en belastning med hjälp av ett läkemedel i vila. I samband med arbetsprovet eller läkemedels-belastningen injicerar vi en radioaktiv spårsubstans i ett blodkärl i armen. Därefter tar vi bilder med en gammakamera för att registrera hur blodflödet är i hjärtmuskeln.

Ofta behövs även en bedömning av blodflödet i vila. Efter en paus, då vi vill att du äter något fettrikt, injiceras det radioaktiva spårämnet i vila varefter ny bildtagning görs som tidigare.

Undersökningen inklusive pausen tar sammanlagt cirka 5 timmar.

OBS! Upp till 12 timmar efter undersökningen kommer du att utsätta personer i din närmaste omgivning för en viss stråldos. Barn och gravida är extra känsliga för strålning och bör därför inte vara med vid undersökningen. Det är inte heller lämpligt att göra en hemresa med barn i bilen. Spädbarn bör, om möjligt, skötas av någon annan under denna tid.