Myocardscintigrafi

Den vanligaste orsaken till att göra myocardscintigrafi är utredning av misstänkt kärlkramp.

Förberedelser

Inga blodtrycks- eller hjärtmediciner eller mediciner innehållande koffein ex Treo koffein eller Anervan, får intas på morgonen före undersökningen.

Alla övriga mediciner inklusive vätskedrivande och blodförtunnande medicin kan tas som vanligt.

OBS! Under 24 timmar innan undersökningen får du inte dricka eller äta choklad eller dricka kaffe, te, energidrycker eller cocacola.

Vad visar myocardscintigrafi?

Vid myocardscintigrafi avbildas blodflödesfördelningen i hjärtmuskeln.

Hur går undersökningen till?

När du kommer till avdelningen gör du antingen ett arbetsprov på testcykel eller en belastning med hjälp av ett läkemedel i vila. I samband med arbetsprovet eller läkemedelsbelastningen injicerar vi en radioaktiv spårsubstans i ett blodkärl i armen. Därefter tar vi bilder med en gammakamera för att registrera hur blodflödet är i hjärtmuskeln.

Ofta behövs även en bedömning av blodflödet i vila. Efter en paus, då vi vill att du äter något fettrikt, injiceras det radioaktiva spårämnet i vila varefter ny bildtagning görs som tidigare.

Undersökningen inklusive pausen tar sammanlagt cirka 5 timmar.

OBS! Upp till 12 timmar efter undersökningen kommer du att utsätta personer i din närmaste omgivning för en viss stråldos. Barn och gravida är extra känsliga för strålning och bör därför inte vara med vid undersökningen. Det är inte heller lämpligt att göra en hemresa med barn i bilen. Spädbarn bör, om möjligt, skötas av någon annan under denna tid.