Lymfscintigrafi

Utredning för att avgöra om ödem i ben alternativt armar är orsakat av stört lymfavflöde.

Förberedelser

Inga speciella förberedelser.

Vad visar lymfscintigrafi?

Undersökningen ger information om flödet i lymfkärl samt ev. avvikelser i anatomi.

Hur går undersökningen till?

Ett radioaktivt spårämne injiceras strax under huden på båda fötterna alt. händerna. Efter injektionen sker upprepade bildtagningar med hjälp av en gammakamera under cirka 1 timme. Ytterligare en bildtagning görs cirka 4 timmar efter injektion. Tiden mellan dessa bildtagningar behöver inte tillbringas på avdelningen.