Boxarfraktur

Boxarfrakturen är en fraktur som går igenom distala delen av metakarpalbenet till lillfingret. Den kallas även för subkapitulär fraktur av metakarpalben V.

Vad är orsaken?

Slagsmålsskada. Vanligaste orsaken är att du slår handen i något hårt och träffar med lillfingersidan. Metakarpalbenets ände tar upp allt våld och frakturerar i dess smalaste punkt, precis före änden (i halsen). Änden på benet böjs in mot handflatesidan. Lillfingrets knoge "försvinner".

Vilka drabbas?

I samband med slagsmål eller slag mot hårda föremål.

Vad kan du göra?

Till en början eventuellt lägga is över handen. Högläge är viktigt, då dessa skador har en tendens att svälla upp rejält. Kontakt med sjukvård behövs för att bedöma skadan samt genomgå röntgen. Dock är det viktigaste att undvika skadan!

Vad kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten göra?

Sjukgymnast och arbetsterapeut kan ge dig en stödskena (ortos) som skydd under läkningen. Dessutom kan de hjälpa till med träningsprogram efter genomgången skada.

Vad kan distriktsläkaren göra?

Distriktsläkaren kan säkerställa diagnosen genom en noggrann anamnes och klinisk undersökning. Patienten har svullnad och ömhet över metakarpalbenets hals och knogen till lillfingret brukar vara insjunken. Efter det mest akuta skedet bör inte patienten ha en rörelseinskränkning. Dessutom ska man bedöma om det föreligger en rotationsfelställning genom att be patienten knyta fingrarna. Fingertopparna ska då peka mot båtbenet. Diagnosen samt graden av felställning bekräftas med röntgenundersökning. Vid oacceptabelt stor bockning av frakturen (mer än 35-40 grader) behöver den dras rätt. Man kan göra detta i lokalbedövning antingen på vårdcentralen eller på ortopedens akutmottagning. Därefter ska läget kontrolleras och fingrarna gipsas i sammanlagt 3 veckor följt av två-finger-förband (lillfinger tejpat mot ringfinger) i ytterligare 1-2 veckor.

Vad kan en specialist göra?

I sällsynta fall är frakturen så felställd och instabil att den behöver opereras. Ingreppet görs i lokalbedövning eller kort narkos. Då dras frakturen rätt och stiftas i detta läge tills den läkt. Stiften avlägsnas sedan på mottagningen och träning med sjukgymnast påbörjas. Sjukskrivningstiden varierar mellan några dagar och 6 veckor.