Otoskleros

Otoskleros är en ärftlig sjukdom, som drabbar kvinnor oftare än män. Sjukdomen, som yttrar sig i hörselnedsättning med eller utan tinnitus, debuterar ofta i samband med graviditet.

Man antar att östrogen ska ha betydelse för utvecklingen av sjukdomen. Det är dock ofarligt att äta p-piller eller östrogentabletter. I princip är sjukdomen dubbelsidig men hinner ibland inte utvecklas i båda öronen.

Vid otoskleros omvandlas benet i mellanörat och blir hårt. Stigbygeln, som är det minsta hörselbenet och sitter i ovala fönstret, blir med tiden alltmer trögrörlig. Följden blir en hörselnedsättning av så kallad ledningshindertyp, dvs innerörats funktion är oftast helt normal.

Hur behandlas otoskleros ?

På grund av att innerörat är intakt är hörapparat ett alldeles utmärkt och ofarligt hjälpmedel. Trots att hörseln med hörapparat kan vara god är den dock oftast sämre än hörseln efter en lyckad operation.

Vid en stigbygeloperation (stapedotomi) ersätts stigbygeln med en cirka fem-sex mm lång hörselbensprotes av plast och titan. Vid operationen löses förbindelsen mellan hörselbenen städet och stigbygeln. Stigbygelns skänklar avlägsnas med laser och ett ½ mm stort hål i stigelbygelplattan tunnas med laser för att slutligen borras upp. Vid detta moment kan kortvarig yrsel kännas. Protesen förs ner i det lilla hålet och fästs vid städet. Sedan trumhinnan fällts tillbaka kan operatören med din hjälp kontrollera hörseln.

Operationen utförs i regel i lokalbedövning men görs även i narkos. Någon timme före operationen får du en lugnande spruta, så att operationen inte ska upplevas som obehaglig. Kortvarig smärta kan kännas när bedövningsmedlet sprutas in, men för övrigt är operationen helt smärtfri. Hela ingreppet tar ungefär en och en halv timme. Efter några timmar när den lugnande sprutan slutat verka kan du äta och dricka.

Komplikationsrisker

Som vid alla kirurgiska ingrepp är även denna operation behäftad med en risk. I genomsnitt beräknas risken för dövhet till cirka en procent. Chansen att få bättre eller riktigt bra hörsel bedöms vara cirka nittio procent. Normalt är att du några veckor efter operationen kan ha lätta yrselkänningar,speciellt vid hastiga kroppsrörelser. Denna yrsel är alltid övergående.

Tinnitus: Om du inte lider av tinnitus innan operationen så är risken att få tinnitus efter operationen mindre än en procent. Om du redan lider av tinnitus är det svårt att förutsäga om din tinnitus förblir konstant, minskar eller ökar. Vår erfarenhet är att tinnitus minskar efter kirurgi.

Efter operationen kan man dessutom drabbas av förändrad smakupplevelse på tungranden. Detta beror på att en liten smaknerv i mellanörat kan störas eller skadas vid ingreppet. I de allra flesta fall är dessa besvär också övergående men kan ibland kvarstå cirka ett år. Det är sällsynt att smak-störningen blir bestående.

Operationen

Före operationen

Om du använder hörapparat bör du under två veckor före operationen inte använda den i örat som ska opereras. Detta för att undvika infektion.
Två veckor före den planerade operationen får du inte använda smärtstillande medel som innehåller acetylsalicylsyra (Magnecyl, Treo etc). Dessa preparat kan öka blödningsbenägenheten under operationen.

Efter operationen

En vecka efter operationen avlägsnas tamponaden i örat. I 2-3 veckor bör du undvika fysisk ansträngning, tunga lyft etc. Du bör inte heller flyga under 3 veckor. När du går hem efter operationen får du ett recept på örondroppar. Börja använda dem några dagar innan återbesöket, så blir det lättare att ta bort tamponaden. Efterbehandlingen består av fyra till fem droppar i det opererade örat morgon och kväll i en vecka.

Du måste skydda örat mot vatten vid bad, dusch och hårtvätt med till exempel en kopp över örat. Din läkare meddelar dig när örat blir vattentåligt. Normal sjukskrivningstid är två veckor.