Abort

Alla som har frågor om oönskad graviditet eller som söker vård för att göra abort är välkomna till familjeplaneringsmottagningen.

Det finns olika abortmetoder

Abort fram till vecka 12

Medicinsk och kirurgisk abort kan göras till graviditetsvecka tolv. Medicinsk abort innebär att på medicinsk väg framkalla en blödning som liknar ett missfall. Kirurgisk abort innebär att man gör en skrapning av livmodern. Ingreppet görs i lokalbedövning eller i narkos.

Abort vecka 12-18

För abort efter tolfte veckan sker aborten i två steg, vilket innebär en kombination av medicinsk och kirurgisk abort. När du gör den typen av abort, är du inneliggande på gynekologisk vårdavdelning.

Abort efter vecka 18

För abort efter artonde veckan krävs tillstånd från Socialstyrelsen. Det kan du ansöka med hjälp av läkare och kurator på sjukhuset. För att man ska få tillstånd att göra en sen abort krävs att det finns särskilda skäl. Dessutom krävs att fostret inte kan klara av att leva utanför mammas kropp.